Ana sayfa SGK Anonim ve limited şirketlerde ortaklar ve yönetim kurulu üyelerinin bağkur kayıtları ne...

  Anonim ve limited şirketlerde ortaklar ve yönetim kurulu üyelerinin bağkur kayıtları ne zaman başlar?

  Anonim Şirket (A.Ş.) Yönetim Kurulu üyesinin 4/b bağkur sigortalılığı ne zaman başlar?, Limited şirket hissesini devrederek şirketten ayrılan ortak, eski ortağı olduğu şirkette 4/a’lı (SSK) çalışabilir mi?, A.Ş. Yönetim kurulu üyesinin Bağkur kaydının başlama tarihi?

  410
  0

  Limited şirketimizin ortaklarından biri hissesini satarak ortaklıktan ayrıldı. Bağkur kapanışı yapıldı. Bu eski ortak aynı şirkette işçi olarak işe devam etmesi halinde 4A Ssk’lı olmasında herhangi bir engel var mıdır?

  Ortaklığı bulunmadığı işyerinde işçi statüsünde çalışmasında bir engel bulunmamaktadır.

  Anonim şirkette yönetim kurulu üyesi olan yeni ortağın bağkur başlangıç tarihi; yönetim kuruluna seçildiği karar tarihi midir? Yoksa yönetim kuruluna seçildiği kararın ticaret sicile tescil tarihi midir?

  Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının sigortalılıkları, yönetim kuruluna seçildikleri tarih itibariyle başlar. Bu bildirim şirket yetkililerince, ortağın yönetim kurulu üyeliğine seçildiği tarihten itibaren en geç on beş gün içinde yapılır.

  Tebliğ göre; Tüzel kişiliği haiz ticaret şirketlerinin müştereken belli bir amacı gerçekleştirmek ve kâr elde etmek için kurdukları ve müştereken yönettikleri tüzel kişiliği bulunmayan ortaklıklar aracılığıyla işletilen ticarî işletmeler talep edilmesi hâlinde ticaret siciline tescil edilir. Bu şekilde ticaret siciline tescili istenilen tüzel kişiliği olmayan ortaklıklar aracılığıyla işletilen ticarî işletmelerin, ticaret siciline tescilinin istenebilmesi için söz konusu ortaklığa ilişkin sözleşmenin yazılı olarak hazırlanması ve notere onaylatılması zorunludur.

  Düzenlenen sözleşmede;

  a) Ortaklığa ilişkin tarafların ticaret unvanları, merkez adresi, temsil ve ilzama yetkilileri,

  b) Ortaklığın açık olarak bir ticarî işletme işletmek üzere oluşturulduğu ve bu hususa konu ticarî işletmenin unvanı, adresi, amaç ve konusu, herhangi bir süre ile kurulmakta ise bu süre,

  c) Ortaklığa konu ticarî işletmenin kimler tarafından temsil edileceği, pilot veya lider ortağın kim olduğu, hususları belirtilmek kaydıyla gerekli görülecek diğer hususlara yer verilir.

  Ayrıca, sosyal güvenlik, vergi ve kamu ihale mevzuatı gibi ilgili mevzuat gereği aranılan diğer şartlar bu sözleşmede açıkça gösterilir.


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here