10.9 C
Istanbul
Cumartesi, 14 Aralık 2019 6:29
Ana sayfa Etiketler Yönetim

Etiket: yönetim

Ar-Ge firmasının genel yönetim giderleri hangi hesapta takip edilir?

Konu:  Madencilik faaliyetinde bulunan firmanın    arama ve geliştirme faaliyetleriyle doğrudan     ilişkili olmayan genel yönetim giderlerinin  muhasebeleştirilmesi hk. …Arama ve geliştirme döneminde katlanılan söz...

Anonim şirketlerde denetçilerin sorumlulukları nelerdir?

Şirketin ve şirketler topluluğunun yılsonu ve konsolide finansal tablolarını, raporlarını, hesaplarını denetleyen denetçi ve özel denetçiler; kanuni görevlerinin yerine getirilmesinde kusurlu hareket ettikleri takdirde,...

Anonim Şirketlerde Kurucuların, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Yöneticilerin Ve Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu...

Kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurları, kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlal ettikleri takdirde, hem şirkete hem pay sahiplerine hem...

Tasfiye sürecindeki anonim şirketleri tasfiyeden dönebilir mi?

Şirket sürenin dolmasıyla veya genel kurul kararıyla sona ermiş ise,  pay sahipleri arasında şirket malvarlığının dağıtımına başlanılmış olmadıkça, genel kurul şirketin devam etmesini kararlaştırabilir....

Tasfiye sürecindeki anonim şirketleri alacaklı firmaların çağrılmasını ve alacakların korunması nasıl...

Tasfiye sürecindeki anonim şirketleri alacaklı firmaların çağrılmasını ve alacakların korunması nasıl yapmalıdır? Alacaklı oldukları şirket defterlerinden veya diğer belgelerden anlaşılan ve yerleşim yerleri bilinen kişiler...

Anonim şirketlerde tasfiye sürecinde tasfiye memurlarının yetkilerinin sınırlandırılması ve genişletilmesi mümkün...

Tasfiye memurlarına Kanunla tanınmış yetkiler devredilemez; ancak, belirli uygulama işlemlerinin yapılabilmesi için, tasfiye memurlarından biri diğerine veya üçüncü bir kişiye temsil yetkisi verebilir. Tasfiye memurlarının...

Anonim şirketlerde tasfiye sürecinde tasfiye memurları aktifleri satabilir mi?

Genel kurul aksini kararlaştırmamışsa, tasfiye memurları şirketin aktiflerini pazarlık yoluyla da satabilirler. Önemli miktarda aktiflerin toptan satılabilmesi için genel kurulun kararı gereklidir. Bu karar hakkında...

Anonim şirketlerde tasfiye sürecini yönetmesi için atanan tasfiye memurları görevden alınabilir...

Esas sözleşme veya genel kurul kararıyla atanmış tasfiye memurları ve bu görevi yerine getiren yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir...

Anonim şirketlerde tasfiye memurları kimler olabilir?

Esas sözleşme veya genel kurul kararıyla ayrıca tasfiye memuru atanmadığı takdirde, tasfiye, yönetim kurulu tarafından yapılır. Tasfiye memurları pay sahiplerinden veya üçüncü kişilerden olabilir....

Anonim Şirketlerde pay senedi basımı nasıl yapılır?

Şirketin ve sermaye artırımının tescilinden önce çıkarılan paylar geçersizdir; ancak, iştirak taahhüdünden doğan yükümlülükler geçerliliklerini sürdürür. Paylar hamiline yazılı ise yönetim kurulu, pay bedelinin tamamının...