28.1 C
İstanbul
Cumartesi, 04 Temmuz 2020 13:22
Ana sayfa Etiketler üye

Etiket: üye

İstifa eden yönetim kurulu üyesinin yerine üye seçimi ve tescil işlemini...

0
Firmamızın esas sözleşmesine göre yönetim kurulu sayısı 5’tir. Yönetim kurulu üyelerimizden birisi istifa edecektir. Yönetim kurulu üyesi istifa ederse üye sayısı 4’ e düşecek...

Bağımsız çalışan meslek mensupları derneklere üye olabilir mi? Üye olduğu dernekte...

0
Dernek kurulumu için izlenmesi gereken yol nedir ve vergi kaydı konusunda yapmamız gereken bir işlem olacak mıdır? Dernek kurulumda meslek mensubu olarak benim görev...

Türkiye’de ikamet etmeyen A.Ş. yönetim kurulu üyelerine çalışma izni almalı mıyız?

0
ABD merkezli bir şirketin Türkiye şubesini kuracağız ve Türk şube yetkilisine ek olarak, ABD pasaportlu Türkiye'de yerleşik olmayan 2 kişi daha şube yetkilisi olarak...

Bağımsız mali müşavirler anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi olabilir mi?

0
SMMM bir A.Ş. de temsil yetkisi olmayan yönetim kurulu üyesi olabilir mi? SMMM bürosu olan bir Mali Müşavirin mevzuatımıza göre bu hakkı var mı? SMMM’ler...

Mali müşavirler SPK’ya bağlı şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyesi olabilir mi?

0
Mali müşavir olarak SPK’ya açık bir şirkette bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev alabilir mi? SPK mevzuatına göre Bağımsız Yönetim kurulu üyelerinin temsil ve...

Danıştay’ın görevleri nelerdir?

0
Danıştay: İdare Mahkemeleri ile vergi mahkemelerinden verilen kararlar ve ilk derece mahkemesi olarak Danıştay da görülen davalarla ilgili kararlara karşı temyiz istemlerini inceler ve karara...

Danıştay üyelerinin nitelikleri nelerdir?

0
Danıştay üyeleri: İdari yargı hâkim ve savcılığı, Bakanlık, Cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakan yardımcılığı, müsteşarlık, müsteşar yardımcılığı, elçilik, valilik, Generallik, amirallik, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Cumhurbaşkanlığı İdari...

Sayıştay’ın dış denetim değerlendirme raporu neleri kapsamaktadır?

0
Kamu idarelerinin düzenlilik ve performans denetimleri sonucunda denetim grup başkanlıklarınca düzenlenen denetim raporları, idareler itibariyle birleştirilir ve bir örneği Sayıştay Başkanlığınca ilgili kamu idaresine...

Sayıştay denetiminin süreçleri nelerden oluşmaktadır?

0
Denetimler; a) Denetimin planlanması, b) Denetim programının hazırlanması ve uygulanması, c) Sonuçların ve tavsiyelerin raporlanması, ç) Raporların, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması ve ilgili kamu idaresine gönderilmesi, d) Raporların...

Sayıştay başkanının seçimi nasıl yapılır?

0
Sayıştay Başkanı, bu Kanunda yazılı niteliklere sahip isteklilerden 16 ncı madde esaslarına göre belirlenecek iki aday arasından Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca gizli...