6.6 C
İstanbul
Cumartesi, 22 Şubat 2020 10:14
Ana sayfa Etiketler Kurul

Etiket: kurul

Ayni sermaye olarak şirkete koyulacak olan değerlerin tespitini nasıl yapacağız?

0
Yeni kurulan ve 2020-Şubat ayı içerisinde tescil ilanı yapılan anonim şirketin iç yönergesini genel kurula sunarak ne zaman tescil ettirmeliyim. 2021 olağan genel kurulun...

Şirketler mevcut defterlerini ara tasdik yaparak kullanmaya devam edebilir mi?

0
2020 yılı içerisinde (kurumlar vergisi verilene kadar) 2019 yılında satışı yapılan sabit kıymet satış karını yenileme fonuna almak için karar alabilir miyiz? Anonim şirketlerde...

Limited şirketlerde şirket ortaklarından en az bir tanesinin şirketi her konuda...

0
3 gerçek kişi bir araya gelerek 3 ortaklı bir limited şirket kurmak istemektedirler. Bu ortaklardan bir tanesini şirkete müdür olarak seçmek istemektedirler. Seçilen bu...

Şirkete alınacak taşınmazlar ve araçlar için yönetim kurulu veya müdürler kurulu...

0
Limited şirketimize araç ve gayrimenkul alım ve satımları için karar defterinde karar almamız gerekli midir? Sermaye şirketlerinde şirketi yönetmek kanundaki ifadeyle basiretli tacir gibi sorumlu...

İl Mesleki eğitim kurulunun görevleri nelerdir?

0
İl Mesleki Eğitim Kurulunun görevleri şunlardır: Muhtelif sektör ve branştaki çıraklık ve mesleki eğitim ihtiyacını il seviyesinde tespit etmek ve Bakanlığa sunmak. Bakanlıkça gönderilen...

Mesleki eğitim kurulunun görevleri nelerdir?

0
Mesleki Eğitim Kurulunun görevleri şunlardır: Gerek 3308 sayılı Kanun ve gerekse bu Kanuna göre çıkarılacak olan yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını takip etmek ve değerlendirmesini sağlamak. ...

Sayıştay’ın dış denetim değerlendirme raporu neleri kapsamaktadır?

0
Kamu idarelerinin düzenlilik ve performans denetimleri sonucunda denetim grup başkanlıklarınca düzenlenen denetim raporları, idareler itibariyle birleştirilir ve bir örneği Sayıştay Başkanlığınca ilgili kamu idaresine...

Sayıştay denetiminin süreçleri nelerden oluşmaktadır?

0
Denetimler; a) Denetimin planlanması, b) Denetim programının hazırlanması ve uygulanması, c) Sonuçların ve tavsiyelerin raporlanması, ç) Raporların, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması ve ilgili kamu idaresine gönderilmesi, d) Raporların...

Sayıştay denetiminin kapsamı nedir?

0
Sayıştay denetimi, düzenlilik denetimi ve performans denetimini kapsar. Düzenlilik denetimi; a) Kamu idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer...

Sayıştay denetiminin amacı nedir?

0
Denetim; a) Bütçe hakkının gereği olarak kamu idarelerinin faaliyet sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine ve kamuoyuna güvenilir ve yeterli bilgi sunulması, b) Kamu mali yönetiminin...