13.5 C
Istanbul
Salı, 10 Aralık 2019 16:52
Ana sayfa Etiketler Kurul

Etiket: kurul

İş sağlığı ve güvenliğini kim teftiş eder ve yetkileri nelerdir?

6331 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasının izlenmesi ve teftişi, iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapmaya yetkili Bakanlık iş müfettişlerince yapılır. Bu Kanun kapsamında yapılacak...

İş sağlığı güvenlik kurulu ne zaman kurulur ve görevleri nelerdir?

Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak...

Anonim şirketlerde kar dağıtımı yapmak için genel kurul kararı almak zorunda...

Bir Anonim Şirketimiz kâr dağıtımı yapmak istemektedir. Genel Kurul Kararı almak zorunlu mudur? Kar payı dağıtılmasına ilişkin yetki genel kurulun olduğu için mutlaka genel kurul...

Anonim şirketlerde denetçilerin sorumlulukları nelerdir?

Şirketin ve şirketler topluluğunun yılsonu ve konsolide finansal tablolarını, raporlarını, hesaplarını denetleyen denetçi ve özel denetçiler; kanuni görevlerinin yerine getirilmesinde kusurlu hareket ettikleri takdirde,...

Anonim Şirketlerde Kurucuların, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Yöneticilerin Ve Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu...

Kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurları, kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlal ettikleri takdirde, hem şirkete hem pay sahiplerine hem...

Tasfiye sürecindeki anonim şirketleri tasfiyeden dönebilir mi?

Şirket sürenin dolmasıyla veya genel kurul kararıyla sona ermiş ise,  pay sahipleri arasında şirket malvarlığının dağıtımına başlanılmış olmadıkça, genel kurul şirketin devam etmesini kararlaştırabilir....

Tasfiye sürecindeki anonim şirketleri alacaklı firmaların çağrılmasını ve alacakların korunması nasıl...

Tasfiye sürecindeki anonim şirketleri alacaklı firmaların çağrılmasını ve alacakların korunması nasıl yapmalıdır? Alacaklı oldukları şirket defterlerinden veya diğer belgelerden anlaşılan ve yerleşim yerleri bilinen kişiler...

Anonim şirketlerde tasfiye sürecinde tasfiye memurlarının yetkilerinin sınırlandırılması ve genişletilmesi mümkün...

Tasfiye memurlarına Kanunla tanınmış yetkiler devredilemez; ancak, belirli uygulama işlemlerinin yapılabilmesi için, tasfiye memurlarından biri diğerine veya üçüncü bir kişiye temsil yetkisi verebilir. Tasfiye memurlarının...

Anonim şirketlerde tasfiye sürecinde tasfiye memurları aktifleri satabilir mi?

Genel kurul aksini kararlaştırmamışsa, tasfiye memurları şirketin aktiflerini pazarlık yoluyla da satabilirler. Önemli miktarda aktiflerin toptan satılabilmesi için genel kurulun kararı gereklidir. Bu karar hakkında...

Anonim şirketlerde tasfiye sürecini yönetmesi için atanan tasfiye memurları görevden alınabilir...

Esas sözleşme veya genel kurul kararıyla atanmış tasfiye memurları ve bu görevi yerine getiren yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir...