13.5 C
Istanbul
Salı, 10 Aralık 2019 16:11
Ana sayfa Etiketler Anonim

Etiket: anonim

Anonim şirketlerde kar dağıtımı yapmak için genel kurul kararı almak zorunda...

Bir Anonim Şirketimiz kâr dağıtımı yapmak istemektedir. Genel Kurul Kararı almak zorunlu mudur? Kar payı dağıtılmasına ilişkin yetki genel kurulun olduğu için mutlaka genel kurul...

Meslek faaliyeti hizmeti veren A.Ş’ler ayrıca ticari faaliyette bulunabilir mi?

Mali Müşavirlik hizmetini A.Ş. olarak icra ediyoruz. Aynı anonim şirket üzerinden internetten satış gibi bir ticari faaliyette bulunabilir miyiz? Mesleki faaliyet dışına hizmet veya mal...

Anonim şirketlerde dışarıdan müdür ataması nasıl yapılır?

A.Ş. dışarıdan müdür ataması yapacağız. Fakat konu ile ilgili az bir bilgiye sahibim tecrübem nedeni ile sizden ricam bunu nasıl yapacağız? Yönetim kurulu kararı ile...

Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerinde komanditerlere uygulanan rekabet yasağı var mıdır?

Komandite ortak diğer komanditelerin ve genel kurulun izni olmaksızın şirketin işletme konusuna giren bir iş yapamayacağı gibi bu tür ticaretle uğraşan bir şirkete sorumluluğu...

Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketti temsile yetkili olan komanditer ortaklar görevden...

Şirketi yönetmek ve temsil etmekle görevli olan komandite ortaklar, kollektif şirketin yönetimine ve temsiline görevli ortaklar için kanunda belirlenen hâllerde ve öngörülen şartlar uyarınca...

Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkettin esas sözleşmesi nasıl düzenlenmelidir?

Esas sözleşme yazılı şekilde düzenlenir, kurucularla komandite ortakların tümü tarafından imzalanır; imzaların noterce onaylanması veya esas sözleşmenin ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda imzalanması...

Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket tanımı nedir?

Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket, sermayesi paylara bölünen ve ortaklarından bir veya birkaçı şirket alacaklılarına karşı bir kollektif şirket ortağı, diğerleri bir anonim şirket...

Anonim şirketlerde denetçilerin sorumlulukları nelerdir?

Şirketin ve şirketler topluluğunun yılsonu ve konsolide finansal tablolarını, raporlarını, hesaplarını denetleyen denetçi ve özel denetçiler; kanuni görevlerinin yerine getirilmesinde kusurlu hareket ettikleri takdirde,...

Anonim Şirketlerde Kurucuların, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Yöneticilerin Ve Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu...

Kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurları, kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlal ettikleri takdirde, hem şirkete hem pay sahiplerine hem...

Tasfiye sürecindeki anonim şirketleri tasfiyeden dönebilir mi?

Şirket sürenin dolmasıyla veya genel kurul kararıyla sona ermiş ise,  pay sahipleri arasında şirket malvarlığının dağıtımına başlanılmış olmadıkça, genel kurul şirketin devam etmesini kararlaştırabilir....