8.9 C
Istanbul, TR
Perşembe, 21 Şubat 2019 21:16
Etiketler Anonim

Etiket: anonim

Şirket ortağının 4/b (Bağ-Kur) sigortası ne zaman başlar?

Tek ortaklı AŞ kuruluşu yaptım. Çalışan personel yok. Yönetim kurulu başkanı için BAĞ-KUR işe başlama EK4 bildirimi vermeli miyim? Cevap evet ise süresi kaç...

Devir Tarihinden Sonra Eski Unvana Düzenlenen Faturalar Ba Bildirim Formunda Hangi...

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 27575268-105-20412 15.01.2019 Konu: Nev’i Değişikliği Yaparak Anonim Şirkete Dönüşen Şirket Adına Devir Tarihinden Sonra Eski Unvana Düzenlenen Faturaların...

A.Ş’lerde sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu var mıdır?

Anonim Şirketlerde 2019 yılı için Sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu nedeniyle aylık ödenecek tutar 2.268 TL olarak belirlendiği görülmektedir. Bu ücret net rakamı mı? KDV...

A.Ş. Ortağının sağlık harcamasını gider yazabilir miyiz?

Anonim Şirketin yönetim kurulunda olmayan ortağı kendi şirketinde 4A sigortalı olarak çalışıyor. Bu ortağa yapılan hastane masrafları şirketin resmi banka hesabından ödenip faturası şirkete...

A.Ş.’nin YK’de olmayan hissedarı, ortak olduğu şirkette 4/a sigortalısı olabilir mi?

Anonim şirkette yönetim kurulu üyesi olmayan ortak kendi şirketinde 4/a sigortalısı olabilir mi?   1.10.2008 tarihi itibariyle 5510 Sayılı Kanun’un 4. Maddesinin (b) bendi ile sadece...

İmza yetkisi olmayan A.Ş. Yönetim kurulu üyesinin vergi dairesi borçlarından sorumluluğu...

2014 yılında kapanan Anonim şirket yönetim kurulu üyesine vergi dairesi banka hesaplarına haciz işlemi başlatmıştır. Yönetim Kurulu üyesinin imza yetkisi yoktur. Yönetim Kurulu Üyesinin...

Kooperatif Ve Kooperatif Birliklerinin Paylarının Çoğunluğuna Sahip Olduğu Anonim Ortaklıklara İlişkin...

25 Ocak 2019 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30666 TEBLİĞ   Sermaye Piyasası Kurulundan: KOOPERATİF VE KOOPERATİF BİRLİKLERİNİN PAYLARININ ÇOĞUNLUĞUNA SAHİP OLDUĞU ANONİM ORTAKLIKLARA İLİŞKİN ESASLARA DAİR TEBLİĞ (II-16.2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ...

Anonim Şirketlerde damga vergisi beyannamesi her ay verilmek zorunda mıdır?

Anonim şirketlerin Damga Vergisi Beyannamesi mükellefiyeti; sadece beyan edecek bilgisi olan aylarda mı var? Beyan edecek bilgi olmayan boş aylarda damga vergisi beyannamesi vermese...

Anonim Şirketler damga vergisi defteri tutmak zorunda mı?

İki sorum olacak; Anonim şirketlerin tutması gereken damga vergisi defterinin her yıl noterde yeniden onaylatılması gerekir mi, yoksa mevcut defter boş sayfaları bitene kadar...

Fevkalade Amortisman Nedir?

Fevkalade amortisman genel olarak; olağandışı durumlar nedeniyle sabit kıymetin değerinin tamamen veya kısmen kaybedilmesi nedeniyle amorti süresinden önce gider veya maliyet unsuru olarak kayıtlara...