Ana sayfa TTK Anonim Şirket Hakkında Temel Bilgiler

  Anonim Şirket Hakkında Temel Bilgiler

  5934
  0

  1- Anonim şirket (A.Ş.) nedir?
  Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız mal varlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. (TTK madde 329).

  2- A.Ş. hangi faaliyetleri yapabilir?
  Anonim şirketler, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konular için kurulabilir. (TTK madde 331).

  3- A.Ş.’nin en az sermayesi ne kadar olmalıdır?
  Tamamı esas sözleşmede taahhüt edilmiş bulunan sermayeyi ifade eden esas sermaye ellibin Türk Lirasından ve sermayenin artırılmasında yönetim kuruluna tanınmış yetki tavanını gösteren kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde başlangıç sermayesi yüzbin Türk Lirasından aşağı olamaz. (TTK madde 332).

  4- A.Ş. kaç ortakla kurulabilir?
  Anonim şirketin kurulabilmesi için pay sahibi olan bir veya daha fazla kurucunun varlığı şarttır. (TTK madde 338)

  5- A.Ş. nakdi sermaye ödemeleri ne zaman yapılmalıdır?
  Nakden taahhüt edilen payların itibarî değerlerinin en az yüzde yirmibeşi tescilden önce, gerisi de şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenir. Payların çıkarma primlerinin tamamı tescilden önce ödenir. (TTK madde 344)

  6- A.Ş. ortaklarının şirkete borçlanma yasağı nedir?
  Pay sahipleri, sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa etmedikçe ve şirketin serbest yedek akçelerle birlikte kârı geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olmadıkça şirkete borçlanamaz. (TTK madde 358)

  7- A.Ş. Yönetim kurulu kaç kişiden oluşur?
  Anonim şirketin, esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından seçilmiş, bir veya daha fazla kişiden oluşan bir yönetim kurulu bulunur. (TTK madde 359)

  8- A.Ş. yönetim kurulu üyeleri süresiz seçilebilir mi?
  Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Esas sözleşmede aksine hüküm yoksa, aynı kişi yeniden seçilebilir.  (TTK madde 362)

  9- A.Ş. Yönetim kurulu üyesi görev süresi bitmeden görevden alınabilir mi?
  Yönetim kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir. (TTK madde 364)

  10- A.Ş. hangi kurul yönetir?
  Anonim şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. (TTK madde 365)


  Kaynak: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BENZER İÇERİKLER


  Anonim şirket yönetim kurulu en çok kaç yıl için seçilebilir?

  Anonim Şirket hisse devri tescile tabi midir?

  İktisadi İşletmelerin Anonim Şirkete Dönüşmeleri Halinde, Kurumlar Vergisi Muafiyeti Uygulanabilir mi?

   

  Anonim Şirket Kaç Türlü Kurulabilir?

  Anonim Şirket yurt dışı iştirak hisselerini elden çıkarırsa vergi öder mi?

  Anonim Şirketlerde Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması

  Anonim Şirketlerde  Hisse Devirlerinden Elde Edilen Kazancın Vergilendirilmesi

  Anonim Şirketlerde Hisse Devirleri Nasıl Yapılmaktadır?

  Anonim Şirketlerde Temsil Ne Şekilde Yapılır?

  Anonim Şirketlerde Ortak ve Sermaye Yapısı Nasıl Olmalıdır?

  Anonim Şirket Hisse Senedi Basımının Temel Şartları Nelerdir?

  Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki Devri İle Vergisel Sorumluluktan Kurtulması

  Anonim Şirket Nedir?

  A.Ş. Yönetim Kurulunun Şirket Hakkında Bilgi Alma ve İnceleme Hakları Nelerdir?

  Limited Şirketi Şahıs Şirketine dönüştürebilir miyim?

   

   

   

  Anonim Şirketlerde Tasfiye Hangi Hallerde Olur?

   

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here