Ana sayfa Vergi Acı baklanın KDV oranı kaçtır?

Acı baklanın KDV oranı kaçtır?

566
0

Acı baklanın KDV oranı kaçtır?

KONU

Acı baklanın (yemlik) KDV oranı.

SORU

Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’nin “1214.90.90.00.00” Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numarasında sınıflandırıldığı belirtilen acı bakla (yemlik) isimli ürünün ithal veya tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

CEVAP


Buna göre, TGTC’nin “1214.90.90.00.00” GTİP numarasında sınıflandırıldığı belirtilen acı bakla (yemlik) isimli ürünün, söz konusu sırada sayılan “…benzeri hayvan yemleri…” kapsamında değerlendirilerek, ithal veya tesliminin, 01.01.2016-10.02.2016 tarihleri arasında % 1 oranında KDV’ye tabi tutulması, 10.02.2016 tarihinden itibaren ise KDV’den istisna olması gerekmektedir.


 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

SAMSUN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı : 13649056-130[28-2016/ÖZE-39]-58 04.05.2017
Konu : Acı baklanın (yemlik) KDV oranı.

 

İlgi : 16.12.2016 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’nin “1214.90.90.00.00” Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numarasında sınıflandırıldığı belirtilen acı bakla (yemlik) isimli ürünün ithal veya tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

29.12.2015 tarihli ve 2015/8353 sayılı BKK ile bazı mallara uygulanacak KDV oranları yeniden belirlenmiştir. Bu kapsamda, 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listeye eklenen 19 uncu sıra ile yem teslimlerinde KDV oranı 01.01.2016 tarihinden itibaren % 1 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu sırada, “Küspe (21/12/2015 tarihli ve 2015/8320 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin 2303.10 pozisyonunda yer alan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 pozisyonunda yer alan biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları hariç), tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapiyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler (kedi-köpek mamaları hariç), saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dahil)” ifadesine yer verilmiştir.

Ayrıca, 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 13 üncü maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin 1 numaralı fıkrasına (ı) bendi eklenmek suretiyle, sözü edilen BKK eki (I) sayılı listenin 19 uncu sırasında yer alan ürünlerin teslimleri 10.02.2016 tarihinden geçerli olmak üzere istisna kapsamına alınmıştır.

TGTC’nin “12.14” tarife pozisyonunda “İsveç şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, üçgül, evliya otu, yemlik lahana, acı bakla, fiğ ve benzeri hayvan yemleri (pellet şeklinde olsun olmasın)” tanımlanmıştır. Bu tarife pozisyonuna ait GTİP numaraları arasında “1214.90.90.00.00 Diğerleri” de yer almaktadır.

Buna göre, TGTC’nin “1214.90.90.00.00” GTİP numarasında sınıflandırıldığı belirtilen acı bakla (yemlik) isimli ürünün, söz konusu sırada sayılan “…benzeri hayvan yemleri…” kapsamında değerlendirilerek, ithal veya tesliminin, 01.01.2016-10.02.2016 tarihleri arasında % 1 oranında KDV’ye tabi tutulması, 10.02.2016 tarihinden itibaren ise KDV’den istisna olması gerekmektedir.


Kaynak:gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebe News veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Traktör arkası taşıma sepetinin KDV oranı nedir?

Suni deri ve kösele tesliminin KDV oranı nedir?

Kemik suyunun KDV oranı nedir?

Solucan gübresinin KDV oranı nedir?

Alpaca satışlarında KDV oranı nedir?

Sıvı deniz yosununun KDV oranı nedir?

Oto koltuk kılıfı satışında KDV oranı nedir?

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here