Ana sayfa Muhasebe Traktör arkası taşıma sepetinin KDV oranı nedir?

Traktör arkası taşıma sepetinin KDV oranı nedir?

667
0

Traktör arkası taşıma sepetinin KDV oranı nedir?

KONU

Traktör arkası taşıma sepetinin KDV oranı

SORU

“traktör arkası taşıma sepeti” üretimi yapmakta olduğunuz belirtilerek, söz konusu ürün için uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Başkanlığımız görüşünün talep edilmesi üzerine, ilgi (b)’de kayıtlı yazımızla bu eşyanın Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numarasının Başkanlığımıza iletilmesi halinde KDV oranının bildirilmesinin mümkün olabileceği ifade edilmiş, bu defa ilgi (c)’de kayıtlı dilekçeniz ekinde söz konusu eşyaya ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan tarife bilgisinde, eşyanın sınıflandırıldığı GTİP numarasının “8716.20.00.00.00” olduğu anlaşılmıştır.

CEVAP

Buna göre, TGTC’nin “8716.20.00.00.00” GTİP numarasında sınıflandırılan traktör arkası taşıma sepetinin, 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin (B) bölümünün 28 inci sırası kapsamında değerlendirilerek % 8 oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.


T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı : 84974990-130[28-2016/12/İ/KDV-1]-69845 06.03.2017
Konu : Traktör arkası taşıma sepetinin KDV oranı

 

İlgi (a)’da kayıtlı özelge talep formunda, “traktör arkası taşıma sepeti” üretimi yapmakta olduğunuz belirtilerek, söz konusu ürün için uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Başkanlığımız görüşünün talep edilmesi üzerine, ilgi (b)’de kayıtlı yazımızla bu eşyanın Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numarasının Başkanlığımıza iletilmesi halinde KDV oranının bildirilmesinin mümkün olabileceği ifade edilmiş, bu defa ilgi (c)’de kayıtlı dilekçeniz ekinde söz konusu eşyaya ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan tarife bilgisinde, eşyanın sınıflandırıldığı GTİP numarasının “8716.20.00.00.00” olduğu anlaşılmıştır.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin “B” bölümünün 28 inci sırasında “8716.20.00.00.00” GTİP numarası da sayılmıştır.

Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’ nin “8716.20.00.00.00” GTİP numarasında “Tarımda kullanılmaya mahsus kendinden yüklemeli veya boşaltmalı römork ve yarı römorklar” tanımlanmıştır.

Buna göre, TGTC’nin “8716.20.00.00.00” GTİP numarasında sınıflandırılan traktör arkası taşıma sepetinin, 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin (B) bölümünün 28 inci sırası kapsamında değerlendirilerek % 8 oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.


Kaynak: Gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebe News veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

İkinci el araç satışında KDV oranı ne olacaktır?

İnşaat-taahhüt işi ile birlikte teslim edilecek beyaz eşyanın KDV oranı nedir?

İşyeri olarak yapılan gayrimenkul satışlarında KDV oranı 31.12.2018 tarihine kadar % kaç uygulanacaktır?

Satışını yaptığımız dairenin KDV oranı ne olacaktır?

Aktife Kayıtlı Ticari Araç Satışlarında KDV Oranı Kaçtır?

Serbest bölgedeki firmanın aktifinde kayıtlı otomobilin Türkiye içine yabancı ortağa satışı durumunda KDV oranı ne olacaktır?

Konut Yapı Kooperatifine Yapılan İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV Oranı Nedir?

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here