Ana sayfa Muhasebe Suni deri ve kösele tesliminin KDV oranı nedir?

Suni deri ve kösele tesliminin KDV oranı nedir?

915
0

Suni deri ve kösele tesliminin KDV oranı nedir?

KONU

Suni   deri ve kösele tesliminde

uygulanması   gereken KDV oranı

SORU

… Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’nin “3921.19.00.90.00” Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numarasında sınıflandırıldığı ifade edilen ürünün ithalinde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Başkanlığımız görüş talep edilmektedir.

CEVAP

Buna göre, TGTC’nin “3921.19.00.90.00” GTİP numarasında yer alan eşyaların;

– Pamuklu, yünlü, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örülmüş veya dokunmuş mensucat, vatka, keçe ile basit bir mensucat üzerine sentetik veya suni (plastik, kauçuk gibi) maddelerle emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olanları mensucatın hazırlanış şekline göre dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka veya keçe şeklinde olanlarının 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin (B/4) sırası,

– Plaka, levha, tabaka şeklinde (ayakkabı aksamı, tabanı vb. nin imalatında kullanılan niteliktekiler) deri ve kösele taklidi mahiyetinde olanların ise suni deri ve kösele anlamında aynı BKK eki (II) sayılı listenin (B/6-a) sırası, kapsamında değerlendirilerek, bunların ithal veya tesliminde % 8 oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

Ancak, TGTC nin 39′ uncu faslındaki eşyalar arasında yer alsa bile; herhangi bir mensucat, vatka veya keçe olmaksızın sentetik, suni, kauçuk veya yapışkan gibi diğer maddelerin doğrudan ısı ile veya diğer şekillerde kimyevi maddelerle tabaka, levha, şerit şeklinde hazırlanmış olanları ile tabii metal ve cam filamentleri, lifleri ve iplikleri ile örülmüş ya da dokunmuş mensucatın, sentetik suni ve kauçuk madde emdirilmiş, sıvanmış ve kaplanmış olanlarının söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin “B” bölümünün 4 veya 6/a sırası kapsamında değerlendirilmesine imkân bulunmadığından, bu nitelikteki ürünlerin ithal veya tesliminde genel oranda (% 18) KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.


T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetler Gelir Grup Müdürlüğü)

 

 

Sayı : 37009108-130   – 15408 22.02.2017
Konu : Suni   deri ve kösele tesliminde

uygulanması   gereken KDV oranı

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’nin “3921.19.00.90.00” Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numarasında sınıflandırıldığı ifade edilen ürünün ithalinde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Başkanlığımız görüş talep edilmektedir.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin “B” bölümünün;

– 4 üncü sırasında, pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler,

– 6/a sırasında, işlenmiş post, deri ve köseleler ile bunların taklitleri ve bunlardan mamul giyim eşyası (şapka, kemer, kravat, eldiven ve benzerleri dahil), hükümlerine yer verilmiştir.

TGTC’ nin 39 uncu faslında “Plastikler ve mamulleri” tanımlanmıştır. Bu fasla ait GTİP numaraları arasında “3921.19.00.90.00 Diğerleri” GTİP numarası da sayılmıştır.

Buna göre, TGTC’nin “3921.19.00.90.00” GTİP numarasında yer alan eşyaların;

– Pamuklu, yünlü, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örülmüş veya dokunmuş mensucat, vatka, keçe ile basit bir mensucat üzerine sentetik veya suni (plastik, kauçuk gibi) maddelerle emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olanları mensucatın hazırlanış şekline göre dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka veya keçe şeklinde olanlarının 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin (B/4) sırası,

– Plaka, levha, tabaka şeklinde (ayakkabı aksamı, tabanı vb. nin imalatında kullanılan niteliktekiler) deri ve kösele taklidi mahiyetinde olanların ise suni deri ve kösele anlamında aynı BKK eki (II) sayılı listenin (B/6-a) sırası,

kapsamında değerlendirilerek, bunların ithal veya tesliminde % 8 oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

Ancak, TGTC nin 39′ uncu faslındaki eşyalar arasında yer alsa bile; herhangi bir mensucat, vatka veya keçe olmaksızın sentetik, suni, kauçuk veya yapışkan gibi diğer maddelerin doğrudan ısı ile veya diğer şekillerde kimyevi maddelerle tabaka, levha, şerit şeklinde hazırlanmış olanları ile tabii metal ve cam filamentleri, lifleri ve iplikleri ile örülmüş ya da dokunmuş mensucatın, sentetik suni ve kauçuk madde emdirilmiş, sıvanmış ve kaplanmış olanlarının söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin “B” bölümünün 4 veya 6/a sırası kapsamında değerlendirilmesine imkân bulunmadığından, bu nitelikteki ürünlerin ithal veya tesliminde genel oranda (% 18) KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.


Kaynak: Gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebe News veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


 

BENZER İÇERİKLER

İkinci el araç satışında KDV oranı ne olacaktır?

İnşaat-taahhüt işi ile birlikte teslim edilecek beyaz eşyanın KDV oranı nedir?

İşyeri olarak yapılan gayrimenkul satışlarında KDV oranı 31.12.2018 tarihine kadar % kaç uygulanacaktır?

Satışını yaptığımız dairenin KDV oranı ne olacaktır?

Aktife Kayıtlı Ticari Araç Satışlarında KDV Oranı Kaçtır?

Serbest bölgedeki firmanın aktifinde kayıtlı otomobilin Türkiye içine yabancı ortağa satışı durumunda KDV oranı ne olacaktır?

Konut Yapı Kooperatifine Yapılan İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV Oranı Nedir?

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here