Ana sayfa Muhasebe Kemik suyunun KDV oranı nedir?

Kemik suyunun KDV oranı nedir?

688
0

Kemik suyunun KDV oranı nedir?

KONU

Büyükbaş hayvanların kemiklerinin çeşitli baharatlarla   kaynatılması sonucunda elde edilen kemik suyunun tesliminde KDV Oranı

SORU

… büyükbaş (dana, inek, sığır) hayvan kemiklerinin çeşitli sebze ve baharatlar ile kaynatılması sonucunda elde edilen sıvı kıvamdaki iliklerin cam kavanozlara koyulması suretiyle elde ettiğiniz ve 2104.10.00.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numarasında sınıflandırıldığını düşündüğünüz gıda maddelerinin tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında görüş istenilmektedir.

CEVAP


Buna göre, bahse konu eşyanın TGTC’nin 21 no.lu faslı kapsamında sınıflandırılan bir GTİP numarasında yer alması halinde, söz konusu eşyanın 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin A/17 nci sırası kapsamında değerlendirilerek, teslim ve ithalinde % 8 oranında KDV uygulanması gerekmektedir. Ancak söz konusu eşyanın başka bir GTİP numarasında sınıflandırılması durumunda, dahil olduğu GTİP numarasına göre, yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri uyarınca vergilendirileceği tabiidir.

Bununla birlikte, söz konusu eşyanın yer aldığı GTİP numarasının tespiti için, konu ile ilgili yetkili  kurum olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Bölge Müdürlüklerine başvurmanız mümkündür.


T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı : 39044742-130[Özelge]-72497 14.03.2017
Konu : Büyükbaş hayvanların kemiklerinin çeşitli baharatlarla   kaynatılması sonucunda elde edilen kemik suyunun tesliminde KDV Oranı

 

İlgi : 02/01/2017 tarih ve 3114 evrak kayıt numaralı özelge   talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ile buna ek olarak verilen 18/01/2017 tarihli ve 71080 evrak kayıt numaralı dilekçenizde; büyükbaş (dana, inek, sığır) hayvan kemiklerinin çeşitli sebze ve baharatlar ile kaynatılması sonucunda elde edilen sıvı kıvamdaki iliklerin cam kavanozlara koyulması suretiyle elde ettiğiniz ve 2104.10.00.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numarasında sınıflandırıldığını düşündüğünüz gıda maddelerinin tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında görüş istenilmektedir.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listeler dışındaki vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin A/17 nci sırasında, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’nin 21 no.lu faslında yer alan mallar yer almaktadır.

TGTC’nin 2104.10 tarife pozisyonunda “çorbalar, et suları ve müstahzarları” tanımlanmış ve 2104.10.00.00.19 GTİP numarasında “Diğerleri” sayılmıştır.

Buna göre, bahse konu eşyanın TGTC’nin 21 no.lu faslı kapsamında sınıflandırılan bir GTİP numarasında yer alması halinde, söz konusu eşyanın 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin A/17 nci sırası kapsamında değerlendirilerek, teslim ve ithalinde % 8 oranında KDV uygulanması gerekmektedir. Ancak söz konusu eşyanın başka bir GTİP numarasında sınıflandırılması durumunda, dahil olduğu GTİP numarasına göre, yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri uyarınca vergilendirileceği tabiidir.

Bununla birlikte, söz konusu eşyanın yer aldığı GTİP numarasının tespiti için, konu ile ilgili yetkili  kurum olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Bölge Müdürlüklerine başvurmanız mümkündür.


Kaynak: Gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebe News veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

İkinci el araç satışında KDV oranı ne olacaktır?

Aktife Kayıtlı Ticari Araç Satışlarında KDV Oranı Kaçtır?

Serbest bölgedeki firmanın aktifinde kayıtlı otomobilin Türkiye içine yabancı ortağa satışı durumunda KDV oranı ne olacaktır?

Konut Yapı Kooperatifine Yapılan İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV Oranı Nedir?

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here