Ana sayfa Vergi Psikiyatri Muayenesinde verilen eğitim amaçlı toplantılarda KDV oranı kaçtır?

Psikiyatri Muayenesinde verilen eğitim amaçlı toplantılarda KDV oranı kaçtır?

346
0

Psikiyatri Muayenesinde verilen eğitim amaçlı toplantılarda KDV oranı kaçtır?

KONU

Muayenehanede verilen psikiyatri benzeri hizmetler ile bilgilendirme amaçlı toplantılarda uygulanacak KDV oranı

SORU

özel muayenehanenizde pratisyen hekim olarak verdiğiniz genel sağlık muayenesi, teşhis, tedavi ve koruyucu hekimlik hizmetlerine % 8 oranında katma değer vergisi (KDV) oranı uyguladığınız, ayrıca psikiyatri tedavisine benzer nitelikte hastayı sürekli takibe alarak görüşmeler şeklinde hizmetler de verdiğiniz, bunlara ek olarak muayenehanenizde sağlık konusunda eğitim ve bilgilendirme toplantıları düzenleyeceğiniz belirtilerek, psikiyatri benzeri nitelikteki hizmetleriniz ile eğitim ve bilgilendirme toplantılarınız kapsamındaki hizmetlerinize uygulanması gereken KDV oranı konusunda

CEVAP


Buna göre, psikiyatri tedavisine benzeyen ve takibe aldığınız hastalarla görüşmeler yapılması şeklinde verilen hizmetlerinizin, ilgili resmi kurum ve kuruluşlardan almış olduğunuz belgelere dayalı olarak verilen koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri kapsamında olması halinde % 8 oranında, aksi takdirde genel oranda (% 18); muayenehanenizde gerçekleştirmeyi planladığınız eğitim ve bilgilendirme toplantıları kapsamdaki hizmetlerinizin de genel oranda (% 18) KDV ‘ye tabi tutulması gerekmektedir.


T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı : 39044742-130[Özelge]-134375 17.05.2017
Konu : Muayenehanede verilen psikiyatri benzeri hizmetler ile bilgilendirme amaçlı toplantılarda uygulanacak KDV oranı

 

İlgi : 21/02/2017 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, özel muayenehanenizde pratisyen hekim olarak verdiğiniz genel sağlık muayenesi, teşhis, tedavi ve koruyucu hekimlik hizmetlerine % 8 oranında katma değer vergisi (KDV) oranı uyguladığınız, ayrıca psikiyatri tedavisine benzer nitelikte hastayı sürekli takibe alarak görüşmeler şeklinde hizmetler de verdiğiniz, bunlara ek olarak muayenehanenizde sağlık konusunda eğitim ve bilgilendirme toplantıları düzenleyeceğiniz belirtilerek, psikiyatri benzeri nitelikteki hizmetleriniz ile eğitim ve bilgilendirme toplantılarınız kapsamındaki hizmetlerinize uygulanması gereken KDV oranı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

KDV oranları 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/21 inci sırasında, “İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil) ile bu hizmetleri ifa edenlere hekimlerce veya hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler, ambulans hizmetleri,” hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, psikiyatri tedavisine benzeyen ve takibe aldığınız hastalarla görüşmeler yapılması şeklinde verilen hizmetlerinizin, ilgili resmi kurum ve kuruluşlardan almış olduğunuz belgelere dayalı olarak verilen koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri kapsamında olması halinde % 8 oranında, aksi takdirde genel oranda (% 18); muayenehanenizde gerçekleştirmeyi planladığınız eğitim ve bilgilendirme toplantıları kapsamdaki hizmetlerinizin de genel oranda (% 18) KDV ‘ye tabi tutulması gerekmektedir.


Kaynak:gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebe News veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Suni deri ve kösele tesliminin KDV oranı nedir?

Traktör arkası taşıma sepetinin KDV oranı nedir?

Kemik suyunun KDV oranı nedir?

Solucan gübresinin KDV oranı nedir?

Alpaca satışlarında KDV oranı nedir?

Sıvı deniz yosununun KDV oranı nedir?

Oto koltuk kılıfı satışında KDV oranı nedir?

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here