Ana sayfa Vergi 4.Dönem geçici vergi beyannamesi ile kurumlar beyannamesi arasında fark olabilir mi?

4.Dönem geçici vergi beyannamesi ile kurumlar beyannamesi arasında fark olabilir mi?

53
0

4.dönem geçici vergi beyannamesi ile kurumlar vergisi arasında %10’luk fark olabilir mi?

GVK MÜK.MAD 120 “Yapılan incelemeler sonucunda, geçmiş dönemlere ait geçici verginin %10’u aşan tutarda eksik beyan edildiğinin tespiti halinde, eksik beyan edilen bu kısım için re ‘sen veya ikmalen geçici vergi tarh edilir.

Mahsup süresi geçtikten sonra, kesinleşen geçici vergiler terkin edilir, ancak gecikme faizi ve ceza tahsil edilir.” Geçici vergi döneminin kapanmasından sonra, geçici vergi beyanlarının incelenmesi sırasında, geçici vergi matrahının eksik beyan olunduğunun vergi idaresi tarafından tespiti halinde, eksik geçici vergi, ikmalen veya re’sen tarh olunur. Bu eksik beyan olgusu, aynı zamanda vergi zıyaına da yol açtığından cezaya ve ayrıca gecikme faizinin de beraberinde doğumuna yol açar.

Ancak eksik beyanda bulunulduğunun, yıllık verginin vergilendirme dönemi kapanmasından sonra saptanması halinde, tarh olunacak geçici verginin mahsup olanağı artık kalmamış olunacağından, geçici vergi tarhiyatı yapılamaz. Bu durumda mükelleflerden sadece, ceza ve gecikme faizi hesaplanır.

Binek araç gider kısıtlamasına ait KKEG’ler kurumlar vergisi beyannamesinde yazılırken, açıklamasına en uygun ne yazılabilir?

2019 Yılında gider kısıtlaması yoktur.

Kısıtlama 01/01/2020 tarihin de başladı. 2019 beyannamesinde binek araçlar ait KKEG yer almaz.


Kaynak: İSMMMO
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here