Ana sayfa Muhasebe 2019 Yılından İşletme defterinden Bilanço defterine geçiş hadleri nedir?

2019 Yılından İşletme defterinden Bilanço defterine geçiş hadleri nedir?

3595
0

…2017 Kasım ayında işletme defterine başlayan ve cirosu 50.000 TL olan kişi 2018 cirosu sınır olan 100.000.00 TL’yi yüzde 20 aşarsa yani 120.000 TL’yi aşarsa bilançoya geçmesi gerekiyor değil mi? Ama 119.000.00 TL kalırsa işletmede devam edecek. Doğru mudur?

(04.12.2018)

-29/12/2017 tarih ve 30285 Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 490 sıra no.lu VUK Genel Tebliği ile mükelleflerin 2018 YILI İŞ HACİMLERİNE GÖRE 2019 yılında tutacakları defterlerin hadleri açıklanmıştır.

İŞLETME ESASINDAN BİLANÇO ESASINA GEÇİŞ ŞARTLARI;
2018 YILI SONU İTİBARİ İLE ALIŞLARI, SATIŞLARI VE HASILATLARI; 177/1. SATIN ALDIKLARI MALLARI OLDUĞU GİBİ VEYA İŞLEDİKTEN SONRA SATAN

-Yıllık Alımları 190.000 (%20 fazlası ) 228.000 TL veya

-Yıllık Satışları 260.000 (%20 fazlası ) 312.000 TL aşanlar.
-Arka arkaya iki dönemin iş hacmi VUK’un 177. maddesinde yer alan hadlere göre % 20’ye kadar bir fazlalık gösterirse,

-177/2. BİRİNCİ BENTTE YAZILI OLANLARIN DIŞINDAKİ İŞLERLE UĞRAŞANLAR
Yıllık gayri safi iş hasılatı 100.000 (%20 fazlası ) 120.000 TL aşanlar.

-177/3. 1 VE 2 NUMARALI BENTLERDE YAZILI İŞLERİN BİRLİKTE YAPANLAR
İş hasılatının 5 katı ile yıllık satışlarının toplamı 190.000 (%20 fazlası ) 228.000 TL aşanlar. Arka arkaya iki dönemin iş hacmi VUK’un 177. maddesinde yer alan hadlere göre % 20’ye kadar bir fazlalık gösterirse,

Aşağıda belirtilen koşullardan birisinin gerçekleşmesi durumunda, izleyen hesap döneminden itibaren BİRİNCİ SINIFA GEÇİLECEKTİR.

1- Bir hesap dönemindeki iş hacmi hadleri VUK’un 177. maddesinde yer alan hadlerden % 20’yi aşan bir oranda ARTIŞ olursa veya

2- Arka arkaya İKİ DÖNEM İN iş hacmi, VUK’un 177. maddesinde belirtilen hadlere göre % 20’ye kadar bir ARTIŞ gösterirse. BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTACAKLARDIR.

-177/3 GÖRE ÖRNEK AÇIKLAMA

İş hasılatı             : 25.000 (VUK 177/2) 25.000 x 5 = 125.000 TL

Yıllık satış tutarı : (VUK 177/1) 100.000 TL 125.000+120.000= 245.000 Bu tutar, 228.000 TL’yi aştığı için Bilanço esasına göre defter tutulacaktır.Kaynak:ISMMMO
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebe News veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Basit usül defter geçiş haddi nasıl hesaplanır?

 

E-Fatura ve e-defter geçiş tebliğinde değişiklik TASLAĞI (VUK 454 nolu tebliğde değişiklik yapılmasına dair)

 

Defter beyan Sistemi eğitim videoları

 

E-Fatura, E-Defter zorunluluğuna ilişkin güncel hadler nedir?

 

E-Faturaya zorunlu geçiş haddi 5 milyon oldu mu? – 4.11.2018

 

Birleştirilmiş Muhtasar ve SGK Prim Hizmet Beyan Sistemine geçiş tarihi 1 Temmuz 2019’a ertelenmiştir.

 

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here