21 C
İstanbul
Cumartesi, 26 Eylül 2020 9:10
Ana sayfa Etiketler Sınıf

Etiket: sınıf

Tehlikeli işler sınıfında yer alan iş yerimizde genç işçi çalıştırabilir miyiz?

0
Elektrik malzemeleri montaj işinde 05.01.2004 doğum tarihli bir kişiyi SGK’lı olarak işe alabilir miyiz? On sekiz yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçiler bakımından yasak olan...

Serbest meslek erbapları sınıf değiştirebilir mi?

0
Yeni açılış yapacak olan Serbest meslek erbabı (Ressam) mevcut beyannamelerini vermek ve defter beyan sistemimde kendi gelir ve gider hesaplarını tutmak istese, hasılatı 2019...

İş sağlığı ve güvenliğini kim teftiş eder ve yetkileri nelerdir?

0
6331 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasının izlenmesi ve teftişi, iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapmaya yetkili Bakanlık iş müfettişlerince yapılır. Bu Kanun kapsamında yapılacak...

İş sağlığı güvenlik kurulu ne zaman kurulur ve görevleri nelerdir?

0
Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak...

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için yükümlülükleri nelerdir?

0
Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların...

Çalışanlar iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işverene görüşlerini bildirebilir mi?

0
İşveren, görüş alma ve katılımın sağlanması konusunda, çalışanlara veya iki ve daha fazla çalışan temsilcisinin bulunduğu işyerlerinde varsa işyeri yetkili sendika temsilcilerine yoksa çalışan...

İşverenlerin iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak amacıyla sağlaması gereken eğitimde dikkat...

0
İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde...

İşverenlerin iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışanlarını bilgilendirmesi gereken hususlar...

0
İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla işveren, çalışanları ve çalışan temsilcilerini işyerinin özelliklerini de dikkate alarak aşağıdaki konularda bilgilendirir: İşyerinde karşılaşılabilecek...

İş kazası ve meslek hastalıklarının bildiriminde işverenin sorumlulukları nelerdir?

0
İşveren; Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenler İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme...

Çalışmaktan kaçınma hakkı nedir?

0
Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar...