Ana sayfa Muhasebe Yurt dışı internet sitesinden firma için alınacak tasarım malzemeleri nasıl faturalandırılır?

Yurt dışı internet sitesinden firma için alınacak tasarım malzemeleri nasıl faturalandırılır?

504
0

 Yurt dışı internet sitesi üzerinden grafik tasarım için, sanal pos kartı veya kredi kartı ile emoji, grafik, animasyon, fotoğraf, baskı resmi vb. alımı yapmak istenmektedir. Bu da firmada kullanılacak. Yani yurt dışında bir firmadan görsel siteden indirmek suretiyle satın alınacak. Faturalandırma nasıl olacaktır? Faturanın kdv ve tevkifat, stopaj açısından hükmü konusunda bilginiz var mıdır? Google faturası konusuna benzer bir durum var mı? Kdv 3 beyannamesi ile ilgili bir hüküm olur mu?

(09.01.2019 17:25)

 

Konu 3 nolu KDV kapsamında değildir.

Aşağıdaki mevzuat uygulanır. KDV AÇISINDAN KDV Genel Tebliğine göre ;
“Türkiye’ye getirilen hizmet, Türkiye’deki firmanın Türkiye’deki faaliyeti ile ilgili ise, hizmetten Türkiye’de faydalanılmıştır; hizmet Türkiye’deki faaliyetlerle ilgili değilse, sonuçları Türkiye dışında doğuyorsa Türkiye’de faydalanılmamıştır.” şeklinde açıklamak mümkündür.

KDV Genel Tebliği’nde, yurt dışından sağlanan hizmetlere ait KDV’nin hizmetten faydalanan yurt içindeki muhatap tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edileceği açıklanmıştır. Dolayısıyla yurt dışından sağlanan ve KDVK’nın 1/2. maddesine göre hizmet ithali kapsamında değerlendirilen işlemlere ait KDV’nin, hizmetten yararlanan Türkiye’ de mukim kişi ve kuruluşlarca sorumlu sıfatıyla verilecek olan 2. no.lu KDV beyannamesi ile beyan edilerek bağlı bulunulan vergi dairesine ödenmesi, 1 no.lu KDV beyannamesinde de gösterilerek indirilmesi mümkün olacaktır.

Faydalanma Türkiye’de olmak ve KDV’yi önleyen özel bir hüküm bulunmamak kaydıyla;

-Yurt dışından teknik hizmet, montaj hizmeti veya danışmanlık hizmeti alınması,
– Yurt dışından gayrimaddî hak alınması veya kiralanması (know-how, marka vs.),
– Yurt dışından kiralanmış menkulün (meselâ bir iş makinesinin) Türkiye’ye getirilip kullanılması,
– Yurt dışından yazılım hizmeti alınması,
– Yurt dışından tamir-bakım hizmeti alınması,
– Yurt dışından yapılan mal tedarikine bağlı vade farkları,
-Bir yurt dışı firmanın personeli olan kişinin, geçici süreyle Türkiye’de görev yapması gibi hizmetler KDV sorumluluğu gerektirmektedir. Yurtdışından alınan bir hizmette KDV sorumluluğunun doğmaması için;
– Bu hizmet, KDV’nin konusuna girmeyen bir hizmet olmalıdır,
– Hizmet, Türkiye’ye ithal edilmemiş (Türkiye’de icra edilmemiş ve Türkiye’de faydalanılmamış) olmalıdır,
– İthal edilen hizmet, KDV istisnasına konu bir hizmet olmalıdır. Yurtdışından alınan ve bu üç şartın sağlanamadığı tüm hizmetler, KDV sorumluluğu gerektirmektedir. Hizmeti yapanın mukimi olduğu ülke ile Türkiye arasında vergi anlaşması bulunması, vergi anlaşmalarının KDV’ni kapsamaması sebebiyle, KDV sorumluluğunu etkilememektedir. STOPAJ AÇISINDAN Yurt dışında yerleşik kişi ve kurumların, Türkiye’de ki gerçek ve tüzel kişilere verdikleri hizmetler nedeniyle elde ettiği gelirler, vergi anlaşmalarında aksine hüküm olmaması kaydıyla Türkiye’de gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulmaktadır. Yurtdışına yapılan bu ödemeler üzerinden KVK’nun 30. maddesi çerçevesinde BKK ile belirlenmiş oranlarda stopaj yapılmalı ve muhtasar beyanname ile beyan edilmelidir. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30. maddesi kapmasında stopaj yapılabilmesi için;
– Hizmeti sunan yurt dışında mukim bir kurum olmalıdır.
– Yapılan hizmetin niteliği itibariyle Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30. maddesi kapmasında tevkifata tabi olması gerekir.
– İlgili ülke ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması olmamalıdır veya vergi anlaşmasında stopajı engelleyici bir hüküm bulunmamalıdır.

Buna göre yurt dışından sağlanan;

– Elemanların ücretleri (yabancı bir kuruluşun elemanının Türkiye’deki bir firmanın personeli veya yöneticisi olarak çalışması “serbest meslek” kazancı olarak nitelendirildiğinden bu nedenle yabancı kuruluşa yapılan ödemeler KVK’nun 30. maddesi uyarınca stopaja tabidir.),
– Mühendislik, montaj, danışmanlık, eğitim hizmeti, özel yazılım yaptırılması, tercüme yaptırılması gibi serbest meslek hizmeti niteliğindeki hizmet bedelleri,
– Kiralama hizmeti karşılığında yapılan ödemeler (Finansal kira veya normal kira),
-Borç verme, mevduat ve benzeri fonlamalar karşılığında ödenen faizler,
– Yurt dışından yapılan mal tedarikine bağlı vade farkları,
-Telif, imtiyaz, ticaret unvanı, marka, know-how ve benzeri gayrimaddi haklar için ödenen bedeller veya kiralar, gibi, GVK’nın 94 veya KVK’nun 30. maddesi kapsamında bulunan ödemelerde, vergi anlaşmasında stopajı önleyen bir hüküm olmadığı sürece, gerekli oranlar üzerinden stopaj yapılması gerekmektedir. Bununla beraber;
– Her nevi komisyon ödemeleri,
– Yurt dışında yapılan ilan veya reklam bedeli ödemeleri,
– Yurt dışında gerçekleşen taşıma bedeli ödemeleri,
– Sigorta primi ödemeleri,
– Yurt dışında yaptırılan fason iş bedeli ödemeleri,
– Gözetim ücreti ödemeleri,
-Yurt dışı seyahatlerde ortaya çıkan ödemeler (otel, lokanta, ulaşım, haberleşme vs.),
-Fuar katılım ücreti ödemeleri,
– Uydu kirası ödemeleri,

 

 

 


Kaynak: İSMMMO
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Yurtdışı İnternet Sitelerinin Türkiye’de Elde Ettiği Kazançlar Üzerinden Vergi Hesaplanır mı?

 

Google reklamları için %15 stopaj mı ödeyeceğiz?

 

Suriye vatandaşının internet üzerinden yurt dışından elektronik küçük malzeme alım satımı vergiye tabi midir?

 

Yurt Dışındaki Firmalardan İnternet Üzerinden Yapılan Alışverişlere Aracılık Yapan Firmanın Türkiye’deki Vergilendirme Hesaplaması Nasıl Yapılır?

 

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here