11.7 C
İstanbul
Cumartesi, 24 Şubat 2024 6:45
Ana Sayfa Etiketler Dışı

Etiket: dışı

Yurt dışı firmalardan alınan hizmet için KDV-2 beyannamesinin vergi numarası bölümüne...

0
Yurtdışından hizmet veren firmanın sorumlu sıfatıyla KDV beyannamesi düzenleyeceğim vergi numarası ne yazacağım?(firma facebook)

2024 Yurt Dışı Borçlanma Tutarı Belli Oldu!

0
2024 Yurt Dışı Borçlanma Tutarı Belli Oldu!

Tam mükellef anonim şirketlerin yurt dışı iştirak hisselerini elden çıkarmalarına ilişkin...

0
Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile kazancın elde edildiği tarih itibarıyla aralıksız olarak en az bir yıl süreyle nakit varlıklar dışında kalan aktif toplamının %75 veya daha fazlası, tam mükellef olmayan anonim veya limited şirket niteliğindeki şirketlerin her birinin sermayesine en az %10 oranında iştirakten oluşan tam mükellefiyete tabi anonim şirketlerin, en az 2 tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan yurt dışı iştirak hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kurum kazançları, kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

Yurt dışı iştirak kazançları belli koşullar altında kurumlar vergisinden istisna edilmiştir

0
Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, kurumların yurt dışından elde ettikleri iştirak kazançları, belli koşullar altında kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

Türkiye’den yurt dışı mukimi kişi ve kurumlara verilen hizmetlerde %50 vergi...

0
Planlama, tanıtım, satış, satış sonrası hizmetler, marka yönetimi, finansal yönetim, teknik destek, Ar-Ge, tasarım, dış tedarik, yeni geliştirilen ürünlerin test edilmesi, laboratuvar, araştırma ve analiz hizmetleri de vergi istisnası uygulanan hizmetlerdendir.

Türkiye’den yurtdışı mukimi kişi ve kurumlara verilen hizmetlerde kurumlar vergisi istisnası...

0
Verilen hizmetten yurt dışında yararlanılmış olması gerekir. Diğer bir anlatımla, yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum için verilen hizmetin, bu kişilerin ve/veya kurumların Türkiye'deki faaliyetleri ile ilgisinin olmaması gerekmektedir.

Yurt dışı otel faturası Ba formunda beyan edilmeli midir?

0
Ortağın işle ilgili yurt dışı otel harcaması ba formunda beyan edilmeli mi?

Türkiye’de gelir vergisinden istisna edilen kazançlarla ilgili yurt dışı zararlar, yurt...

0
Gelirin toplanmasında gelir unsurlarının bazılarından doğan zararlar (Gelir Vergisi Kanununun 80 inci maddesinde yazılı diğer kazanç ve iratlardan doğanlar hariç) diğer kaynakların kazanç ve iratlarına mahsup edilir. Buna göre;

Yurt Dışı Faaliyetlerde Kazançlar Ne Zaman Elde Edilmiş Sayılır?

0
Yurt Dışı Faaliyetlerde Kazançlar Ne Zaman Elde Edilmiş Sayılır?

Yurt dışı şube kazançlarında kurumlar vergisi istisnası

0
Yurt dışı şube kazançlarında kurumlar vergisi istisnası