Ana sayfa SGK Yabancı personeller için birden fazla eksik gün kodu ile SGK bildiriminde bulunabilir...

  Yabancı personeller için birden fazla eksik gün kodu ile SGK bildiriminde bulunabilir miyiz?

  221
  0

  Firmamızda çalışan yabancı personelin 6 gün sağlık raporu ve 3 gün ücretsiz izni mevcut. 

  Bildirgeyi düzenlerken 12-Eksik gün kodu için hata vermekte. Eksik gün nedeni olarak hangi kodu seçmemiz gerekir?

  Ücretsiz izin nüd ise eksik gün kodu 29 olmalıdır. 

  Normal ücretsiz izin ise 12 kod birden fazla nedeni işaretlenmelidir.

  Nace kodu 472401, iş yeri sgk no 1071 kodla başlayan işyerimizde 03.07.2020 tarihinde çalışmaya başlayan personelimiz nisan -mayıs ayı için ücretsiz izne ayrılmıştır. Bu dönemler için nakdi ücret desteğinden yararlanabilir miyiz?

  E-sgk işveren sistemi covid 19 ücretsiz izin girişinden işçinizin T.C. kimlik numarasını girerek sorgulayabilirsiniz.

  İşveren geçici koruma kimlik belgesine sahip Suriye vatandaşını SGK girişi yapmak istiyor. Girişi yaparken nelere dikkat etmeliyiz? 

  İş yerinde Suriye uyruklu işçi çalıştırmak isteyen işveren önce Suriyeli çalışanın geçici koruma statüsü alıp almadığına bakmalıdır. Geçici koruma statüsü elde etmiş Suriyeliler için çalışma izni başvurusunda bulunmalıdır. 

  Suriyeli İşçi Çalıştırma Şartları Geçici koruma sağlanan yabancılardan aşağıda belirtilen şartları taşıyanları çalıştırmak üzere yapılan başvurular kabul edilir:

  1) Yabancının geçici koruma kapsamında olduğunu belirten geçici koruma kimlik belgesinin/yabancı tanıtma belgesinin ve yabancı kimlik numarasının olması, 

  2) Çalışma izni başvurusunun yapıldığı tarih itibarıyla en az altı aylık geçici koruma süresinin doldurulmuş olması, 

  3) Geçici koruma kaydına göre yabancıya kalma hakkı sağlanan ilde çalışmak üzere başvuru yapılması, 

  4) Ön izin alma zorunluluğu olan mesleklerde çalışacak geçici korunanların, ilgili Bakanlıklardan ön izin belgesinin alınmış olması. 

  5) Geçici koruma sağlanan yabancının başka bir işverenin yanında çalışmak üzere düzenlenen çalışma izninin ya da bu yabancı için daha önce yapılmış sonuçlanmayan bir başvurusunun bulunmaması.

  Yabancı işçi çalışma iznini aldı. Çalışma izni başlangıç tarihi: 22.04.2021’dir. Sgk ‘ya girişini yapmak istiyorum. Giriş bildirgesine işe başlama tarihi olarak hangi tarihi yazacağım. Çalışma izni başlangıç tarihini mi yoksa işe ne zaman başlayacaksa o tarihi mi?

  Yabancı uyruklu kişilerden çalışma izin belgelerini alanların belgeyi teslim aldıkları tarihten itibaren en geç 30 gün içinde çalışma meşruhatlı ikamet tezkeresi almak için il emniyet müdürlüklerine başvuruda bulunmaları zorunlu olduğundan, il emniyet müdürlüklerince de ikamet izni 15 günlük süre içinde verildiğinden (1 ay içinde teslim alınmayan ikamet tezkereleri başlangıç tarihi ile iptal edilmektedir) işverenlerin; 

  – Çalışma izin belgesindeki izin başlangıç tarihinden itibaren 45 gün içinde,

  – Çalışma izin belgesinin işverene tebliğ tarihi ile çalışma izin tarihinin farklı olması halinde çalışma izin belgesinin işverene tebliğ tarihinden itibaren 45 günlük süre içinde, Sigortalı işe giriş bildirgesini düzenleyerek Kuruma vermeleri halinde bildirge yasal sürede verilmiş sayılacaktır. 

  45 günlük sürenin hesaplanmasında çalışma izin belgesi verilmesi gereken 30 günlük sürenin son gününün resmî tatile gelmesi halinde ikamet izni için 15 günlük müracaat süresi resmi tatilin sona erdiği tarihten itibaren başlatılacaktır. 

  İşverenlerin işe giriş bildirgesini 45 günlük süre içerisinde vermeleri halinde işe giriş tarihinin çalışma izin tarihi ile aynı tarih olması şartı aranmayacaktır. 

  Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmesi gereken 45 günlük süre içinde sigortalının işe başlamadığının işveren tarafından her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belgelerle (sigortalının yurt dışında bulunması, hastanede yatması, tutuklanması, işin belirlenen tarihte başlamaması, vb.) Kuruma bildirilmesi halinde işverenin talebi değerlendirilerek sonucuna göre işlem yapılacaktır. 

  İşverenlerce 45 günlük sürenin bittiği tarihten sonra sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmesi halinde idari para cezası uygulanacaktır.


  Kaynak: İsmmmo
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here