Ana sayfa Vergi Vergi dairesinden ödeme emrini alan mükellef ne yapmalıdır?

  Vergi dairesinden ödeme emrini alan mükellef ne yapmalıdır?

  Ödeme emrine konu borcunu 15 gün içinde ödemesi veya mal bildiriminde bulunması gerekmektedir.

  205
  0

  Amme borçlarının vadesinde ödenmemesi durumunda karşılaşılacak yaptırımlar nelerdir?

  Amme borcunun ödenmeyen kısmına, borcun vadesinin bitim tarihinden itibaren borcun ödediği tarihe kadar (bu tarih dahil) geçen süre için gecikme zammı uygulanmaktadır.

  -Amme borçlusunun borcuna yetecek miktardaki malları haczedilerek paraya çevrilmekte ve borçlarına mahsup edilmektedir.

  -Amme borçlusu vergi dairesine teminat göstermişse teminat paya çevrilmekte veya kefil hakkında takip yapılmak suretiyle borçlar cebren tahsil edilmektedir.

  -Gerekli şartlar bulunduğu takdirde borçlunun iflası istenmektedir.


  Ödeme emri niçin ve kimler adına düzenlenir?

  Ödeme emri, 6183 sayılı Kanuna göre vadesinde ödenmeyen amme alacakları için düzenlenir. Amme borcunu vadesinde ödemeyenler adına vergi dairesince düzenlenen ödeme emri; borçlulara, borçlarını ödemeleri veya bu borçlarla ilgili mal bildiriminde bulunmaları konusunda yapılan bir bildirimdir.

  Ödeme emrinin düzenlenerek tebliğ edilmesi ile vergi dairesi aynı zamanda amme alacağının tahsili için cebri takibat işlemlerine de başlamış sayılır.

  Ödeme emri asıl amme borçlusu adına düzenlenmekle birlikte asıl borçlulardan tahsilat yapılamaması veya tahsilat yapılamayacağının anlaşılması halinde; kanuni temsilci, limited şirket ortağı, yabancı şahıs veya kurumların mümessilleri gibi borçtan sorumlu olanlar adına da düzenlenebilir.


  Ödeme emrini alan borçlu ne yapmalıdır?

  Ödeme emrine konu borcunu 15 gün içinde ödemesi veya mal bildiriminde bulunması gerekmektedir.

   


  Kaynak: GİB
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here