13.6 C
İstanbul
Pazartesi, 26 Şubat 2024 13:08
Ana Sayfa Etiketler ödeme

Etiket: ödeme

Emtia alış satışlarına ilişkin sözleşme ve fatura dövizli düzenlenebilir ancak ödeme...

0
Firmalarda kesilen dövizli faturalara karşın ödemelerin TL yapılması zorunluluğu getirilmişti. Bu uygulama kalktı mı?

Ağır Engelli Çocuğu Olan Kadın Sigortalının Prim Ödeme Gün Sayılarının Dörtte...

0
5510 sayılı Kanunla getirilen yeni bir düzenleme olup, yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunanların, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenmektedir.

KDV Tevkifat sınırı 2.000 TL’den 2024 için 6.900 TL’ye yükseltiliyor. ...

0
Buna göre, Ocak/2024 vergilendirme döneminden itibaren vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından tevkif edilen ve 2 No.lu KDV Beyannamesiyle beyan edilen KDV’nin ödendiği vergilendirme dönemine ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılması gerekmektedir. Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar ise 2 No.lu KDV beyannamelerini, vergilendirme dönemini izleyen ayın 21 inci günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlüdür

Tediye fişi ile yapılabilecek nakit ödeme tutarı sınırı nedir?

0
Ticari faaliyetler için 7.000 TL fazla ödemeler banka dan yapılmalıdır.

Ödeme alınamayan müşterinin SMMM sözleşmesi tek taraflı iptal edilebilir mi?

0
Ödeme alınamayan müşterinin SMMM sözleşmesi tek taraflı iptal edilebilir mi?

Serbest Meslek Mükelleflerin Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) Kullanma Mecburiyeti Var mı?

0
Serbest meslek faaliyeti icra edenler bu kapsamda olmadığı için ÖKC kullanma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) Kullanma Mecburiyetine İlişkin Süreler Nelerdir?

0
İşe yeni başlayan veya sonradan ÖKC kullanma mecburiyeti kapsamına giren mükelleflerin bu mecburiyetleri, işe başlama ve mecburiyet kapsamına girme tarihinden itibaren 30 gün içinde başlamaktadır.

Çalışanlara dolar ile ödeme yapılabilir mi?

0
İşçilere dolar ile ödeme yapılamaz. Çünkü 4857 sayılı İş Kanununun 32 nci maddesine göre ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak kural olarak, Türk parası ile işyerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödenir. Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak, yabancı para olarak kararlaştırılmış ise ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödeme yapılabilir.

Vergi Mahkemesinde Açtığı Davayı Kaybeden Borçlu Ne Yapmalıdır?

0
Ödeme emri, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre vadesinde ödenmeyen kamu alacakları için düzenlenir.

Ödeme Emrine İtiraz Etmek İçin Kaç Gün İçinde Dava Açılabilir?

0
Ödeme Emrine İtiraz Etmek İçin 15 gün İçinde Dava Açılabilir