23.7 C
Istanbul
Cuma, 23 Ağustos 2019 10:10
Ana sayfa Etiketler ödeme

Etiket: ödeme

Düzenli olarak sigorta primlerini ödeyen ve 5510 sayılı kanun teşvikinden faydalanan...

İşyerimiz son 3 yılda SGK’ya düzenli ödeme yapmış ve herhangi bir ipc tarafımıza düzenlenmemiştir. 5510 sayılı kanun teşvikinden de yararlanıyoruz. Her şeyi düzenli yapan...

KKDF’nin İadesi var mıdır?

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonunun İadesi var mıdır? Yersiz ve fazladan ödenen KKDF kesintileri kesintiyi yapan banka veya finansman şirketinin kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi...

KKDF’nin Beyanı ve Ödemesi

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonunun Beyanı ve Ödemesi Bankalar ve finansman şirketlerinden kullanılan kredilerden kesilen KKDF tutarları tahsil edildiği ayı izleyen ayın 15 inci günü akşamına...

Nüshalar noter harcına tabi midir?

Nüshalar noter harcına tabi midir? 9/8/2016 tarihinde yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesiyle 492...

Yurtdışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonu IMEI numarasının kayıt işlemi sırasında...

Yurtdışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonu IMEI numarasının kayıt işlemi sırasında hatalı veya fazladan yatırılan harcın iade işlemi nasıl yapılmaktadır? Yolcu beraberinde getirilen cep telefon...

Vergi Yargısı Harçları nasıl iade edilir?

Vergi Yargısı Harçları nasıl iade edilir?  Vergi Mahkemelerince verilen nihai kararlar üzerinden alınan nispi ve maktu harçlar (Başvurma harcı hariç) Bölge İdare Mahkemelerince veya Danıştayca...

Vergi yargısı harçları ne zaman ödenir?

Vergi yargısı harçları ne zaman ödenir?  Vergi yargısı harçlarından "Başvurma harcı" dava dilekçesi verilmesi sırasında makbuz karşılığında peşin olarak ödenir. Nispi ve maktu harçlar, ihbarname...

Süresinde ödenmeyen yargı harçları nasıl tahsil edilir?

Süresinde ödenmeyen yargı harçları nasıl tahsil edilir? Ödeme zamanı gösterilen harçlardan süresinde ödenmeyenler, ilgili mahkeme ve daireler tarafından sürenin sonundan itibaren onbeş gün içinde bir...

Bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri geçmiş...

Bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri geçmiş yıl zararlarını geçici vergiden mahsup edebilirler mi?

Özel İnşaat yapan firmalar geçici vergi beyannamesi verir mi?

Özel İnşaat yapan firmalar geçici vergi beyannamesi verir mi?