Ana sayfa Vergi Vefat Eden Engelliye Ait Araç, Veraset Yoluyla İntikal Edilirse ÖTV Hesaplanır mı?

  Vefat Eden Engelliye Ait Araç, Veraset Yoluyla İntikal Edilirse ÖTV Hesaplanır mı?

  1730
  0

  ENGELLİNİN VEFAT ETMESİ DURUMUNDA İKTİSAP EDİLEN TAŞITIN VERASET YOLUYLA İNTİKALİNDE ÖTV ARANIR MI?
  ÖTV Kanununa göre, ilk iktisabında istisna uygulanan kayıt ve tescile tabi taşıtların, veraset yoluyla intikallerinde ÖTV aranmaz. Dolayısıyla, taşıtın veraset yoluyla intikaline bağlı olarak müştereken bütün mirasçılar adına kayıt ve tescil edilmesi halinde, bu intikal işlemi nedeniyle ÖTV uygulanmaz.

  Ancak;
  1- Muristen mirasçılara sadece bir taşıtın intikal etmiş olması,
  2- Başka bir mal ve/veya hakkın intikal etmemiş olması halinde,
  3- Taşıtın miras hisselerinin tek bir mirasçıya devredilmesi,
  devralan mirasçı açısından (kendi miras hissesine karşılık gelen kısmı hariç olmak üzere) veraset yoluyla intikal olarak değerlendirilmez.

  Muristen mirasçılara intikal etmiş olan terekede söz konusu taşıtın yanı sıra başkaca mal ve/veya hakkın da bulunması halinde ise diğer mirasçıların, lehine taşıt üzerindeki mülkiyet hakkından ivazsız olarak feragatini gösteren belgenin ibrazı şartıyla istisnadan yararlanılmış olan taşıtın lehine feragat edilen mirasçıya intikali, veraset yoluyla intikal olarak değerlendirilir.

  Bununla birlikte, terekede yer alan diğer mal ve/veya hakların değerinin taşıtın değeri ile mütenasip olması gerekmektedir.

  Kaynak: Özel Tüketim Vergisi Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here