9.6 C
İstanbul
Pazartesi, 26 Şubat 2024 21:22
Ana Sayfa Etiketler Mirasçı

Etiket: mirasçı

Malulen emekli olarak işten ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanır mı?

0
Malullük aylığı almak amacıyla işten ayrılma kıdem tazminatına hak kazanılan hallerdendir.

Aile Konutu Üzerindeki Koruma Malik Olan Eşin Ölümü İle Devam Eder

0
Erol TÜRK Avukat eturk@3ehukuk.com Aile konutunun, hak sahibi eş tarafından devri ve konut üzerindeki hakların sınırlandırılması, diğer eşin açık rızasına bağlıdır. Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası...

Ölüm halinde varislerin şirkete alınmayacağı yönünde sözleşmeye hüküm konulabilir mi?

0
Hissedarlardan birinin vefatı halinde Ltd.ve A.Ş. ana sözleşmesine mirasçıların hisseye sahip olması/olmaması hakkında bir madde yazılabilir mi? Mirasçının söz sahibi olması sınırlandırılabilir mi? Esas mukavelenizde...

Borçlunun Ölümü Halinde Amme Alacağı Nasıl Tahsil Edilir?

0
BORÇLUNUN ÖLÜMÜ HALİNDE AMME ALACAĞI NASIL TAHSİL EDİLİR? Borçlunun ölümü halinde, 1- Mirası reddetmemiş mirasçılar hakkında da 6183 sayılı Kanun hükümleri tatbik edilir. 2- Borçlunun ölümünden evvel...

Veraset ve İntikal Vergisi Kanununa Göre Kazanılan Malların Değerinden Hangi Borç...

0
1- VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNUNA GÖRE KAZANILAN MALLARIN DEĞERLEME GÜNÜ NEDİR? Bu vergiye mevzu olacak malların değerleme günü miras yolu ile vuku bulan intikallerde...

Yaşı Küçük Varisin Yaşayan Velisi Çocuk İçin Kararları İmza Edebilir mi?

0
TTK’ya göre; vesayetin dağılım kararının velayet sahibince imza edilmesi mümkündür. Zira kanunen mirasçılık söz konusudur. Ancak verasetin dağılımı dışındaki tüm kararlarda reşit olmayan küçük...

Tapu Harcını Kim Öder?

0
Tapu harçlarını Harçlar Kanunu’na bağlı (4) sayılı tarifede belirtilen kişiler; tarifede belirtilmeyen işlemlerde ise, taraflar aksini kararlaştırmadığı müddetçe aşağıda yazılı kişiler ödemekle mükelleftir; 1- Mülkiyet...

Kullanılmış Ev Eşyasının Serbest Dolaşıma Girişi İşlemleri Nasıl Yapılır?

0
6 Haziran 2017 tarihinde Resmi Gazete’de gerçek kişiler tarafından serbest dolaşıma giriş talebinde bulunulacak şahsi eşya, genel amaçlarla serbest dolaşıma girecek diğer eşya, işyeri...

Veraset Ve İntikal Vergisi Hakkında Bilmedikleriniz…

0
Veraset ne demektir? Ölüm halinde mirasçıların yapması gereken işlemler nelerdir? Veraset ve İntikal Vergisi hangi hallerde kimler beyanname verir? Veraset ve İntikal Beyannamesinin...

Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Nasıl Hesaplanır?

0
1- MESKEN KİRA GELİRLERİNDE 2016 YILI İÇİN İSTİSNA TUTARI NE KADARDIR? Konut kira geliri elde eden kişilerin, yıllık olarak tespit edilen istisna tutarının (2016 yılı...