Ana sayfa Vergi Borçlunun Ölümü Halinde Amme Alacağı Nasıl Tahsil Edilir?

  Borçlunun Ölümü Halinde Amme Alacağı Nasıl Tahsil Edilir?

  1593
  0

  BORÇLUNUN ÖLÜMÜ HALİNDE AMME ALACAĞI NASIL TAHSİL EDİLİR?
  Borçlunun ölümü halinde,
  1- Mirası reddetmemiş mirasçılar hakkında da 6183 sayılı Kanun hükümleri tatbik edilir.
  2- Borçlunun ölümünden evvel başlamış olan muamelelere devam olunur.
  3- Terekenin bir mahkeme veya iflas dairesi tarafından tasfiyesini gerektiren haller bu hükmün dışındadır.
  4- Mirasın tutulan defter mucibince kabulü halinde, mirasçı, deftere kaydedilmemiş olsa dahi amme alacağından mirastan kendisine düşen miktar ile mesuldür.
  5- Defter tutma muamelesinin devamı müddetince satış yapılamaz.

  Kaynak: 6183 Sayılı Kanun

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here