4 C
İstanbul
Cuma, 24 Ocak 2020 7:56
Ana sayfa Etiketler Taşıt

Etiket: taşıt

Motorlu taşıtlar vergisini kimler gider yazabilir?

0
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanuna bağlı (I), (I/A), (…)(1) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlardan (Ticari maksatla kullanılan uçak ve helikopterler ile taşıt kiralama...

Motorlu taşıtlar vergisine tabi araçların tescilinin ve bildiriminin sorumlulukları kime aittir?

0
a) Trafik sicil memurları ile Ulaştırma Bakanlığı sivil hava vasıtaları sicil memurları kayıt ve tescil ettikleri motorlu taşıtları bu taşıtların cins, nevi, nitelikleri...

Motorlu taşıtlar vergisi aracın hangi özelliklerine göre tahakkuk eder?

0
Yıl içinde taşıtın vergilendirilmesine esas olan model yılı, cinsi, motor silindir hacmi, motor gücü, azami toplam ağırlığı ve azami kalkış ağırlığı gibi unsurlarından herhangi...

Motorlu taşıtlar vergisi ne zaman tahakkuk eder ve ödenir?

0
Motorlu taşıtlar vergisi, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk ettirilmiş sayılır. Şu kadar...

Motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti ne zaman sona erer?

0
Motorlu taşıtların trafik sicili ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline ait kayıtlarının silinmesi halinde, silinme takvim yılının ilk altı ayı içinde...

Motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti ne zaman başlar?

0
Motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti motorlu taşıtların trafik sicili ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline kayıt ve tescili ile başlar. Şu kadar ki...

0
Aşağıda yazılı motorlu taşıtlar vergiden müstesnadır. Genel ve özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy tüzel kişilikleri ile bunların...

Motorlu taşıtlar vergisine tabi olan araçlar nelerdir?

0
Karayolları Trafik Kanununa göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları, Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescil...

MTV İstisnadan yaralanmak isteyen malul ve engelliler nereye başvurmalıdır?

0
Motorlu taşıtlar vergisi İstisnadan yaralanmak isteyen malul ve engellilerin, ilgili bildirimleri nereye vermeleri gerekmektedir? İstisnadan yararlanmak isteyen malul ve engellilerin, "Malul ve Engelliler Adına Kayıt...

Engelliler MTV öder mi?

0
Engellilere ait özel tertibatlı araçlarda motorlu taşıtlar vergisi istisnası var mıdır? Engellilik dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtları...