Ana sayfa Vergi Türkiye’de Elde Edilen Taşınmaz Satış Kazançlarının Vergilendirilmesi Nasıldır?

  Türkiye’de Elde Edilen Taşınmaz Satış Kazançlarının Vergilendirilmesi Nasıldır?

  1537
  0

  1-TÜRKİYE’DE İŞYERİ BULUNAN YABANCI ŞİRKETLERİN TÜRKİYE’DEKİ GAYRİMENKUL SATIŞ KAZANÇLARI NASIL VERGİLENDİRİLİR?
  Yabancı şirketlerden Türkiye’de Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun işyeri veya daimi temsilci bulunduranlarca ülkemizde alınan gayrimenkullerin satılmasından doğacak kazancın ticari kazanç olarak vergilendirilmesi gerekir.

  2- TÜRKİYE’DE İŞYERİ BULUNMAYAN YABANCI ŞİRKETLERİN TÜRKİYE’DEKİ GAYRİMENKUL SATIŞ KAZANÇLARI NASIL VERGİLENDİRİLİR?
  Dar mükellef yabancı şirketlerden Türkiye’de Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun işyeri veya daimi temsilci bulundurmayanlarca ülkemizde alınan gayrimenkullerin iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançların diğer kazanç ve irat kapsamında vergilendirilmesi gerekir.

  3- YABANCI ŞİRKETİN VERGİYE TABİ KAZANCIN SADECE GAYRİMENKUL KAZANCI İSE KAZANÇ BİLDİRİMİ NEREYE VE NASIL YAPILIR?
  Dar mükellefiyete tabi yabancı kurumun vergiye tabi kazancının bu kazançtan ibaret bulunması halinde, Kurumlar Vergisi Kanununun 22’nci maddesi uyarınca kazancın yabancı kurum veya Türkiye’de namına hareket eden kimse tarafından iktisap tarihinden itibaren 15 gün içinde Gelir Vergisi Kanununun 101’inci maddesinde belirtilen vergi dairelerine beyanname ile bildirilmesi icap eder.

  ***Gelir Vergisi Kanununun 80’inci maddesi kapsamındaki kazançlara ilişkin istisnanın dar mükellef kurumların söz konusu kazançlarına uygulanmaması gerekir.

  Kaynak: Kurumlar Vergisi Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here