17.4 C
Istanbul, TR
Pazar, 26 Mayıs 2019 6:25
Etiketler Dar mükellef

Etiket: dar mükellef

İhtiyari Beyan Nedir? İhtiyari Beyan Nereye ve Ne Zaman Verilir?

1- İHTİYARİ BEYAN NEDİR? Gelir Vergisi Kanununun geçici 67’nci maddesi kapsamında tevkifata tabi tutulan ve yıllık veya münferit beyanname ile beyan edilmeyeceği belirtilen menkul kıymet...

İspanya’dan Satın Alınan Bilgisayar Programı İçin Ödenen Bedel Üzerinden Vergi Hesaplanır...

(GİB – ÖZELGE) Konu: İspanyadan alınan bilgisayar programı için ödenen bedellerden vergi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı ve KDV ye tabi olup olmadığı. İlgide kayıtlı dilekçenizde, şirketinizin yurt...

Dar Mükelleflerde Vergi Tarhiyatının Muhatabı Kimdir?

1- DAR MÜKELLEFLERDE VERGİ TARHİYATININ MUHATABI KİMDİR? Dar mükellefiyete tâbi yabancı kurumların vergisi bunlar hesabına Türkiye'deki; 1.1- Müdür veya temsilcileri, 1.2- Müdür veya temsilcileri mevcut değil ise...

Dar Mükelleflerin Diğer Kazançlarına İlişkin Beyanname Ne Zaman Verilir?

DAR MÜKELLEFLERİN DİĞER KAZANÇLARINA İLİŞKİN BEYANNAME NE ZAMAN VERİLİR? Dar mükellefiyete tâbi olan yabancı kurumların vergiye tâbi kazancının 1- Gelir Vergisi Kanununda yazılı diğer kazanç ve...

Yurt Dışından Serbest Meslek Hizmeti Alımlarında Tevkifat Hesaplanır mı?

(GİB – ÖZELGE) Konu: Almanya'dan serbest meslek hizmeti alınmasında kurumlar vergisi tevkifatının ve katma değer vergisinin olup olmayacağı hk. İlgi: ... tarihli özelge talebiniz. İlgide kayıtlı özelge...

Yurt Dışından Elde Edilen Gayrimaddi Haklara Ödenen Bedellere Tevkifat Uygulanır mı?

(GİB – ÖZELGE) Konu: Yurt dışından ithal edilen yazılım programları nedeniyle tevkifat yapılıp yapılmayacağı. İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün… Vergi kimlik numaralı...

Yurt Dışı Merkezi Tarafından Kiralanan ve Türkiye’deki Şubede Kullanılan Bilgisayarlar İçin...

(GİB – ÖZELGE) Konu: Hollanda mukimi dar mükellef kurumun laptop kiralama bedeli ve yurt dışında yapılan bağışların Türkiye'deki şubesine fatura edilmesinde vergilendirme.              İlgide kayıtlı özelge...

Kore Mukimi Firmadan Alınan Proje İçin Yapılan Ödemeler Üzerinden Vergi Kesintisi...

(GİB – ÖZELGE) Konu: Kore mukimi firmadan DMU Motorsuz Araç Alım Projesi alımı işi nedeniyle yapılan ödemelerin vergi mevzuatı karşısındaki durumu. İlgide kayıtlı özelge talep formunuz...

Taşeron Olarak Yurt Dışında Yapılan Montaj İşleri Ve Mühendislik Hizmeti Karşılığında...

(GİB – ÖZELGE) Konu: Yurt dışında alt yüklenici olarak yapılan asma germe membran işinden elde edilen kazancın kurumlar vergisi istisnasından yararlanıp yararlanamayacağı. İlgide kayıtlı özelge talep...

Türkiye’de Elde Edilen Taşınmaz Satış Kazançlarının Vergilendirilmesi Nasıldır?

1-TÜRKİYE’DE İŞYERİ BULUNAN YABANCI ŞİRKETLERİN TÜRKİYE’DEKİ GAYRİMENKUL SATIŞ KAZANÇLARI NASIL VERGİLENDİRİLİR? Yabancı şirketlerden Türkiye'de Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun işyeri veya daimi temsilci bulunduranlarca ülkemizde...