18.7 C
İstanbul
Pazar, 25 Şubat 2024 18:19
Ana Sayfa Etiketler Dar mükellef

Etiket: dar mükellef

Dar mükelleflerin Türkiye’de elde ettikleri diğer gelirleri 15 gün içinde sorumlusu...

0
Kurumlar Vergisinde Özel Beyan Zamanı Tayin Olunan Gelirler Hangileridir? Dar mükellef kurumların, vergiye tabi kazancının Gelir Vergisi Kanununda yazılı telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı,...

Kurumlar Vergisi Mükellefiyet Türleri Nedir?

0
Tam Mükellef Kurumlar vergisine tabi kurumlardan kanunî veya iş merkezi Türkiye'de bulunanlar, tam mükellef olarak değerlendirilir. Kanuni merkezden maksat, vergiye tabi kurumların kuruluş kanunlarında, tüzüklerinde, ana statülerinde...

Yurt dışındaki mukim firmalardan satın alınan bilgisayar programları için stopaj ödenecek...

0
Yurt dışındaki mukim firmalardan satın alınan bilgisayar programları için stopaj ödenecek mi?

İhtiyari Beyan Nedir? İhtiyari Beyan Nereye ve Ne Zaman Verilir?

2
1- İHTİYARİ BEYAN NEDİR? Gelir Vergisi Kanununun geçici 67’nci maddesi kapsamında tevkifata tabi tutulan ve yıllık veya münferit beyanname ile beyan edilmeyeceği belirtilen menkul kıymet...

İspanya’dan Satın Alınan Bilgisayar Programı İçin Ödenen Bedel Üzerinden Vergi Hesaplanır...

0
(GİB – ÖZELGE) Konu: İspanyadan alınan bilgisayar programı için ödenen bedellerden vergi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı ve KDV ye tabi olup olmadığı. İlgide kayıtlı dilekçenizde, şirketinizin yurt...

Dar Mükelleflerde Vergi Tarhiyatının Muhatabı Kimdir?

0
1- DAR MÜKELLEFLERDE VERGİ TARHİYATININ MUHATABI KİMDİR? Dar mükellefiyete tâbi yabancı kurumların vergisi bunlar hesabına Türkiye'deki; 1.1- Müdür veya temsilcileri, 1.2- Müdür veya temsilcileri mevcut değil ise...

Dar Mükelleflerin Diğer Kazançlarına İlişkin Beyanname Ne Zaman Verilir?

0
DAR MÜKELLEFLERİN DİĞER KAZANÇLARINA İLİŞKİN BEYANNAME NE ZAMAN VERİLİR? Dar mükellefiyete tâbi olan yabancı kurumların vergiye tâbi kazancının 1- Gelir Vergisi Kanununda yazılı diğer kazanç ve...

Yurt Dışından Serbest Meslek Hizmeti Alımlarında Tevkifat Hesaplanır mı?

0
(GİB – ÖZELGE) Konu: Almanya'dan serbest meslek hizmeti alınmasında kurumlar vergisi tevkifatının ve katma değer vergisinin olup olmayacağı hk. İlgi: ... tarihli özelge talebiniz. İlgide kayıtlı özelge...

Yurt Dışından Elde Edilen Gayrimaddi Haklara Ödenen Bedellere Tevkifat Uygulanır mı?

0
(GİB – ÖZELGE) Konu: Yurt dışından ithal edilen yazılım programları nedeniyle tevkifat yapılıp yapılmayacağı. İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün… Vergi kimlik numaralı...

Yurt Dışı Merkezi Tarafından Kiralanan ve Türkiye’deki Şubede Kullanılan Bilgisayarlar İçin...

0
(GİB – ÖZELGE) Konu: Hollanda mukimi dar mükellef kurumun laptop kiralama bedeli ve yurt dışında yapılan bağışların Türkiye'deki şubesine fatura edilmesinde vergilendirme.              İlgide kayıtlı özelge...