Ana sayfa Şirketler TÜBİTAK Teknogirişim Sermaye Desteği Programının Aşamaları Ve Süreçleri Nelerdir?

TÜBİTAK Teknogirişim Sermaye Desteği Programının Aşamaları Ve Süreçleri Nelerdir?

1857
0

1- PROGRAMIN AŞAMALARI VE SÜREÇLERİ NELERDİR?
Program yenilikçi iş fikirlerinin ticari ürüne/sürece/hizmete dönüştürülmesine yönelik aşağıda açıklanan üç aşamadan oluşmaktadır. Girişimci her bir aşamayı sırasıyla tamamlayarak TÜBİTAK tarafından uygun bulunması durumunda bir sonraki aşamaya geçebilir.
1.1- Aşama 1: Girişimcilerin
1.1.1- İş fikirlerini uygulayıcı kuruluşlara sunduğu,
1.1.2- Uygulayıcı kuruluşun bu iş fikirlerini değerlendirdiği,
1.1.3- Başarılı bir iş planına dönüşme olasılığı yüksek olan iş fikirleri için girişimcilere
1.1.3.1- Eğitim,
1.1.3.2- Rehberlik,
1.1.3.3- Kuluçka vb. hizmetler verdiği,

İş fikrinin iş planına dönüşmesi sürecinde fikrin ticari açıdan doğrulanması çalışmalarının yürütüldüğü aşamadır. Aşama 1, Teknogirişim sermaye desteği çağrısında belirtilen iş planı son başvuru tarihinde tamamlanır.  

1.2- Aşama 2: İş planlarının bu Uygulama Esasları çerçevesinde değerlendirilmesi ile başlayan aşamadır.
1.2.1- Değerlendirme sonucunda desteklenmesi uygun bulunan iş planları için girişimciden tanımlı bir zaman aralığı içinde kuruluş tanımına uygun şirket kurması istenir.
1.2.2- TÜBİTAK ile kuruluş arasında sözleşme imzalanmasından sonra kuruluşa teminat alınmaksızın hibe olarak proje desteği ve sermaye desteği sağlanır.
1.2.3- Teknogirişim sermaye desteği ile kuruluşun iş planı çerçevesinde gerçekleştireceği
1.2.3.1- Kavramsal tasarım,
1.2.3.2- Teknik ve ekonomik fizibilite,
1.2.3.3- Teknolojik geliştirme (ticari prototip, demo, benzetim, yazılım algoritması vb.) faaliyetleri ve bu faaliyetler sonucu elde edilen çıktıların ticari değere dönüştürülmesi çalışmaları Aşama 2 dahilindedir.

1.2.4- TEYDEB Aşama 2 süresince kuruluşun isteğine bağlı olarak rehber desteği sağlayabilir.

1.3- Aşama 3: Kuruluşun bir önceki aşamada elde ettiği çıktıların, Ar-Ge çalışmalarıyla performans ve işlevsellik bakımından iyileştirilmesi ile ticarileşme potansiyellerinin arttırılmasını amaçlayan aşamadır. Aşama 3, kuruluşun proje önerisi hazırlayarak TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na başvurması ve teknolojik doğrulaması yapılmış projenin bu programa özel kriterler çerçevesinde değerlendirilmesi ile başlar. Bu aşamada
1.3.1- Detay tasarım,
1.3.2- Ticari prototipin işlev ve performans bakımından iyileştirilmesi,
1.3.3- Denemeler ve saha testleri gibi
faaliyetler gerçekleştirilir.

2- TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ PROJE PROGRAMI KAPSAMINDA AŞAMA 3 KAPSAMINA GEÇİŞ VE BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Bu Uygulama Esasları kapsamında Aşama 2’yi tamamlayan veya 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından Teknogirişim Sermayesi Desteği alarak kurulmuş olan şirketler, destek bitiş tarihten sonraki 24 ay içerisinde Aşama 3 kapsamında TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na başvuruda bulunabilir.

Aşama 3 kapsamında projelerin desteklenmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması süreçlerinde TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na ait Uygulama Esasları hükümleri uygulanır.

3- TÜBİTAKIN PROJE KAPSAMINDA YAPACAKLARI NELERDİR?
TÜBİTAK;
3.1- Proje çıktılarının ticarileşmesi,
3.2- Projelerin ve Teknogirişim sermaye desteğinden faydalanan kuruluşların tanıtılması için etkinlikler düzenleyebilir,
3.3- Yapılan etkinlikleri destekleyebilir,
3.4- Yapılan faaliyetlerde diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapabilir.

4- AŞAMA 2 DE GİRİŞİMCİ HANGİ İŞLEM İÇİN BAŞVURUDA BULUNAMAZ?
Programın 2. aşamasında iş planı desteklenen ve kurduğu şirkete Teknogirişim sermaye desteği kapsamında hibe destek aktarılan girişimci, yeni bir iş fikri ile destek başvurusunda bulunamaz.

***Aşama 1 kapsamında uygulayıcı kuruluşların faaliyetlerinin desteklenmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması süreçlerinde TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı hükümleri uygulanır.

5- PROGRAMIN AŞAMALARI DESTEK SÜRELERİ NE KADARDIR?
Programın aşamalarının destek süreleri MADDE 7 – (1) Programın her bir aşamasının destek süresi aşağıda belirtilmiştir:
5.1- Aşama 1’de uygulayıcı kuruluşa, TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında sağlanacak destek ile yürütülecek faaliyetlerin destek süresi uygulayıcı kuruluş belirleme çağrısında belirtilir.
5.2- Aşama 2 kapsamında iş planlarına ilişkin proje faaliyetlerinin destek süresi ek süreler de dâhil olmak üzere en fazla on sekiz (18) aydır.
5.3- Aşama 3 kapsamında desteklenecek projeler için TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na ilişkin Uygulama Esaslarında belirtilen destek süreleri geçerlidir.

Kaynak: TÜBİTAK (07.03.2015 – 239 sayılı Toplantı)

Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here