27.7 C
İstanbul
Cumartesi, 15 Ağustos 2020 12:49
Ana sayfa Etiketler Esas

Etiket: esas

Hasılat esaslı vergilendirmeye tabi olan mükellefler hangi beyannamelerin bildirimini yapar?

0
Hasılat esaslı vergiye geçen özel halk otobüsü mükellefim kestiği ve aldığı faturaları 600 (a)102(b) seklinde KDV olmadan mı kayıtlara alacağız? Hasılat esaslı vergiye geçen...

Hasılat esaslı vergilendirmeye tabi olmanın şartları nelerdir?

0
Uygulamadan yararlanabilecek mükellefler ve faydalanma şartları (1) Hasılat esaslı kazanç tespiti uygulamasından, şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının TAMAMINI ELEKTRONİK...

Hasılat esasına tabi mükellefler araç satışlarına istinaden düzenleyecekleri faturadaki KDV oranı...

0
Özel halk otobüsü işletmeciliği yapan mükellefimiz 01.10.2019 tarihinde hasılat esaslı sisteme geçmiştir. KDV ile ilgili sorunumuz yok. Fakat gelir geçici vergi neye göre hesaplanacaktır?...

Doğrudan yabancı yatırımlara ilişkin esaslar nelerdir?

0
a) Yatırım serbestîsi ve millî muamele Uluslararası anlaşmalar ve özel kanun hükümleri tarafından aksi öngörülmedikçe; 1-Yabancı yatırımcılar tarafından Türkiye'de doğrudan yabancı yatırım yapılması serbesttir. 2- Yabancı yatırımcılar...

5746 sayılı AR-GE kanunun kapsamında destek alan firmaların kanun şartlarına uyumluğunun...

0
5746 sayılı Kanun kapsamındaki destek ve teşvik unsurlarından yararlananların bu Kanunda öngörülen şartları taşıdıklarına ilişkin tespitler en geç iki yıllık süreler itibarıyla yapılır. 5746 sayılı...

Kültür yatırımı belgesi sahibi olan şirketlere yapılabilecek olan idari yaptırımlar nelerdir?

0
5225 sayılı Kanuna ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin düzenleyici işlemlere aykırı hareket edenlere, diğer mevzuattaki ceza hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki bentlerde belirtilen esas...

Kültür yatırımı belgesi sahibi olan şirketleri kim denetler?

0
Belgeli yatırım veya girişimleri, bunların belgeye esas olan niteliklerini, bu niteliklerini koruyup korumadıklarını denetleme; bulunduğu yerin kültürel gereksinimlerini dikkate alarak kültür merkezlerini sınıflandırma ve...

Kültür yatırımı belgesi sahibi olan şirketlerin bilgi verme zorunda olduğu konular...

0
Belge sahibi tüzel kişiliğin şirket ana sözleşmesinin, ortaklık statüsü veya yapısının değiştirilmesi, belgeye konu yapı veya tesisin veya aynı amaçlarla kullanılmak üzere devredilmesi, kiraya...

Kültür yatırımı belgesi kimin tarafından verilir?

0
Kültür yatırımı belgesi veya kültür girişimi belgesi Bakanlıkça verilir. Belge, yatırım veya girişimin nitelik ve nicelikleri esas alınarak düzenlenir. Belge alanlar, bu Kanun ve...

Kültür yatırımı ve girişimleri için uygulanacak teşvikin esasları nelerdir?

0
Bakanlık, 5225 sayılı Kanunun uygulanmasına yönelik tercih ve öncelikleri belirlemeye yetkilidir. 5'inci maddenin (b), (c ) ve (d) bentlerindeki teşvik ve indirim unsurlarından yararlanan kültür...