16.2 C
Istanbul
Pazartesi, 23 Eylül 2019 1:51
Ana sayfa Etiketler Eğitim

Etiket: eğitim

Devlet memurları özel eğitim kurslarında vermiş oldukları eğitimlerden dolayı 4a sigortalı...

4C devlet memuru (doktor) sürücü kursunda vermiş olduğu aylık 16 saatlik eğitim nedeniyle 4A sigortaya tabi midir? Devlet memurları sigorta 4 a kapsamında çalışamazlar. Memurların,...

Devir, tam ve kısmi bölünme hallerinde, taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri...

Devir, tam ve kısmi bölünme hallerinde, taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının iktisap tarihi olarak hangi tarih dikkate alınır? Kurumlar...

İstisna süresi içinde yeni okul veya merkez yapılması ya da İstisnadan...

İstisna süresi içinde yeni okul veya merkez yapılması ya da İstisnadan yararlanan işletmenin satılması veya devredilmesi durumunda vergileme ne şekilde olacaktır? Eğitim öğretim işletmeleri ile...

Şirketler tarafından işletilen rehabilitasyon merkezleri istisnadan faydalanır mı?

Şirketler tarafından işletilen rehabilitasyon merkezleri istisnadan faydalanır mı? Sadece Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile kamu yararına çalışan derneklerce işletilen rehabilitasyon merkezlerinden elde edilen...

Eğitim kurumlarına yönelik kazanç istisnasından yararlanma koşulları nelerdir?

Eğitim kurumlarına yönelik kazanç istisnasından yararlanma koşulları nelerdir? 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde; okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim...

Eğitim, öğretim ve bilimsel araştırmaları desteklemek amacıyla yurtdışında yayınlanan bilimsel yayınları...

Eğitim, öğretim ve bilimsel araştırmaları desteklemek amacıyla yurtdışında yayınlanan bilimsel yayınları içeren veri tabanlarının satın alınması yayınlara abone olunması karşılığında yapılan ödemelerden tevkifat yapılacak...

Kamu kurumlarına yurtdışında mukim kuruluşlar tarafından verilen danışmanlık ve eğitim hizmetlerinden...

Kamu kurumlarına yurtdışında mukim kuruluşlar tarafından verilen danışmanlık ve eğitim hizmetlerinden yapılan ödemelerden vergi kesintisi yapılacak mıdır? Yurtdışında mukim şirketlere danışmanlık ve eğitim hizmetleri alımı...

Anaokulu faaliyetinde bulunan bir şirket okulda verdiği yemeklerden elde ettiği gelirleri...

Anaokulu faaliyeti gösteren şirket 5 yıl boyunca kurumlar vergisi istisnasına sahip. Anaokulu içerisinde verilen tabldot yemek için elde edilen gelir de istisnaya dahil mi?...

Eğitim hizmeti verdiğimiz kursumuz için MEB’den gelen kişilere vermiş olduğumuz ücretleri...

Şirketimiz milli eğitim bakanlığına bağlı kurs vermektedir. Beyoğlu milli eğitim müdürlüğünden sınavlar için memur gelmektedir. Gelen kişilere her sınav için ücret veriyoruz ve parasını...

Part-time çalışan işçiler SGK teşvik hesabına dâhil edilir mi?

Part-time çalışan işçiler SGK teşvik hesabına dâhil edilir mi?