11.5 C
İstanbul
Pazartesi, 12 Nisan 2021 21:07
Ana sayfa Etiketler Yöntemi

Etiket: yöntemi

4 yıl boyunca götürü gider beyan ettiğim kira geliri beyannamemi 2018...

0
Ticari kazanç elde mükellef bunun yanında 2014 yılında iktisap ettiği konutu kiraya vermiş ve 4 yıl boyunca götürü gider tercih etmiştir. 2018 için gerçek...

Kat mülkiyeti olmayan daire için GMSİ beyanında gerçek gider yöntemi seçilebilir...

0
Mükellef arsasını 2016 yılında kat karşılığı müteahhite veriliyor. 2018 yılında 4 tane daire teslim alıyor ve bu daireleri kiraya veriliyor. Gmsi gerçek gider yöntemini...

Aralıklı (Tecrübi) Envanter Yöntemi nedir?

0
Aralıklı (Tecrübi) Envanter Yöntemi nedir? Ticari mal maliyeti kaydının dönem sonlarında stok sayımı sonucu bulunan tutara göre yapıldığı yöntemdir. Bu yöntemde, sürekli envanter yöntemindeki her bir...

Ödendiği yılda zarar nedeniyle indirilemeyen Bağ-Kur primleri sonraki yıllara devir eder...

0
Ödendiği yılda zarar nedeniyle indirilemeyen Bağ-Kur primleri sonraki yıllara devir eder mi? KONU Ticari Kazançta Bağ-kur Priminin İndirimi SORU … Bağ-Kur primlerinizin, ticari kazanç nedeniyle verilecek olan yıllık...

Yeni aldığım ve kiraya gelir elde ettiğim konutun kazancından (Matrah) %5...

0
Yeni aldığım ve kiraya gelir elde ettiğim konutun kazancından (Matrah) %5 indirim nasıl uygulanıyor? KONU Gayrimenkul sermaye iradından indirilebilecek giderler SORU … Vergi Dairesi Müdürlüğünün .... TC kimlik...

İmalatta ve Ar-Ge’de kullanılacak sabit kıymetler için hızlandırılmış amortisman yöntemi geldi

0
    25 Mayıs 2018 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30431 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 497) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı...

Toplam (Bütünsel) Kalite Yöntemi Nedir?

0
Toplam (Bütünsel) Kalite Yöntemi (Total Quality Management) Bir kuruluşta üretilen mal ve hizmetlerin, işletme süreçlerinin ve personelin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi yolu ile en düşük toplam...

Masraf Tahsis Yöntemi Nedir?

0
Masraf Tahsis Yöntemi (Cost Allocation) En basit üretim ya da işlem sistemi için dahi kullanılabilir. Bütünü oluşturan tüm maliyet unsurlarını parçalarına ayırmadan veya bölmeden, sistemin tüm maliyetinin...

Kritik Yol Yöntemi Nedir?

0
Kritik Yol Yöntemi (Critical Path Method-CPM) Bir işin mümkün olan en ucuz maliyetle ve en kısa sürede tamamlanması için faaliyetlerin planlanmasında kullanılan bir yöntemdir. Bütün faaliyetler (örneğin...

Endirekt Giderlerin Absorbe Edilme Oranları Yöntemi Nedir?

0
Endirekt Giderlerin Absorbe Edilme Oranları Yöntemi (Overhead Absorption Rate) Bir maliyet merkezi ya da birimi için endirekt giderlerin tahmine ve beklenen emanet (kurumun kendi gücünü kullanarak...