13.3 C
Istanbul, TR
Salı, 19 Mart 2019 3:00
Etiketler Temsil

Etiket: temsil

Adi ortaklık nasıl sona erer?

Adi ortaklık nasıl sona erer?  Ortaklığın sona ermesi Sona erme sebepleri Genel olarak ortaklık, aşağıdaki durumlarda sona erer: Ortaklık sözleşmesinde öngörülen amacın gerçekleşmesi veya gerçekleşmesinin imkânsız...

Adi ortaklık ortaklarının sorumlulukları nedir?

Adi ortaklık ortaklarının sorumlulukları nedir? 1- Ortakların üçüncü kişilerle ilişkisi ve Temsil Kendi adına ve ortaklık hesabına bir üçüncü kişi ile işlemde bulunan ortak, bu...

Temsil Ağırlama giderleri için yazar kasa fişi geçerli midir?

Personelin yediği yemeklerden veya işverenin müşterisiyle yaptığı toplantıda yedikleri yemeklerden alınan ÖKC fişleri gider olarak işlenebilir mi? Ufak rakamlar için fatura almak sıkıntı oluyor....

A.Ş. Genel kuruluna vekil ile katılıp Yönetim Kurulu yetkisini devir edebilir...

A.Ş. Genel kurul yapacağız. Hissedarlardan biri yurtdışında ve bu genel kurul ile temsil ilzam yetkisini devredecek. Genel kurula katılamayacak. İTO vekaleten genel kurula başkası...

Vasiyet bırakarak vefat eden yönetim kurulu üyesini Y.K.’da kim temsil edecektir?

KONU Vefat eden A.Ş. Yönetim Kurulu üyesinin Vasiyeti mahkemeden sonuçlanıncaya kadar şirketteki yönetim hakkının temsil edilmesi hak. SORU Anonim şirketin bir ortağı vefat etmiştir. Vefat eden kişinin noterden...

A.Ş.’lerde Yönetim ve Temsil Kimler Tarafından Yapılır?

1- A.Ş.’LERDE YÖNETİM VE TEMSİL KİMLER TARAFINDAN YAPILIR? Anonim şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Kanundaki istisnai hükümler saklıdır. 2- A.Ş. YÖNETİM KURULUNDA GÖREV...

Anonim Şirketlerde Temsil Ne Şekilde Yapılır?

Anonim şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. 1- Esas sözleşmede aksi öngörülmemiş veya yönetim kurulu tek kişiden oluşmuyorsa temsil yetkisi çift imza ile...

Limited Şirkette Temsil Ne Şekilde Yapılır?

Limited şirketlerde, şirket sözleşmesinde belirtilmek suretiyle şirketin yönetim ve temsili, en az bir ortağın şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması koşuluyla, 1- Müdür sıfatını...

A.Ş.’lerde Temsile Yetkili Kişilerin Temsil Yetki Sınırları Nelerdir?

A.Ş.’LERDE TEMSİLE YETKİLİ KİŞİLERİN TEMSİL YETKİ SINIRLARI NELERDİR? Anonim şirketlerde temsil yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu’nun temsil yetkisi kapsam ve sınırları aşağıdaki gibidir;  1- Temsile...

Komandit Şirketlerde Şirketi Temsil Etme Yetkisi Kime Aittir?

1- KOMANDİT ŞİRKETLERDE ŞİRKETİ TEMSİL ETME YETKİSİ KİME AİTTİR? 1.1- Komandit şirketler, kural olarak, komandite ortaklar tarafından temsil edilir. Kollektif şirketin temsil yetkisinin kapsamı ve...