Ana sayfa Vergi SGK’ya düzenlenen faturalarda KDV tevkifatı yapılır mı?

  SGK’ya düzenlenen faturalarda KDV tevkifatı yapılır mı?

  79
  0

  Sağlık sektöründe faaliyet gösteren bir kurumuz, yeni düzenlenen tevkifatlı KDV kanunu kapsamında “2.1.3.2.13. maddesine göre SGK kurumuna düzenleyeceğimiz fatura 5/10 oranında tevkifatlı olmak zorunda mı? 

  01/03/2021 Tarihinden itibaren Hastane tarafından SGK na (5018 sayılı yasa kapsamında olduğu için) düzenlenecek Faturada hesaplanan KDV için 5/10 oranında KDV tevkifatı yapacaklardır.

  KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 35) MADDE 9 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler ” KDV mükellefleri tarafından, 5018 SAYILI KANUNA EKLİ CETVELLER KAPSAMINDAKİ İDARE, KURUM VE KURULUŞLAR, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Bankalar , sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve TEBLİĞDE ÖZEL OLARAK BELİRLENMEYEN DİĞER BÜTÜN HİZMET ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

  Mükellefimiz doktor olup serbest meslek erbabıdır. Muayene ettiği hastaların sigorta firmalarına stopajlı makbuz kesmektedir.  Yeni çıkan 1.3.2021 tarihinden sonra keseceği serbest makbuzlarında sigorta firmalarına tevkifat uygulanacak mı?

  01/03/2021 Tarihinden itibaren Doktor hizmet verdiği SİGORTA firmasına düzenleyeceği e-smm da hesaplanan KDV için 5/10 oranında KDV tevkifatı yapacaklar. 

  KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 35) MADDE 9 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler ” KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, BANKALAR , SİGORTA ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen DİĞER BÜTÜN HİZMET ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.”

  BENZER İÇERİKLER

  İktisadi işletmelere yapılan ürün teslimlerinde KDV tevkifatı uygulanmalı mıdır?

  Bankalara düzenlenen kira faturalarında KDV tevkifatı olmalı mıdır?

  Yük taşımacılığı hizmetlerinde KDV tevkifatı yapılır mı?

   


  Kaynak: İsmmmo
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir.Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here