Ana sayfa Vergi Saatlik çalışan personellere ödenen ücretler asgari ücretin altında olabilir mi?

  Saatlik çalışan personellere ödenen ücretler asgari ücretin altında olabilir mi?

  Asgari Ücret 2021

  33
  0

  Firma işçilerine saat ücreti ödemektedir. Bazı işçilerin aldığı saat ücreti günlük asgari ücretin altında kalabiliyor. Bu sebeple az da olsa muhtasar ile SGK’ya bilindirilen toplam ücret sigortaya bildirim asgari ücrete tamamlandığından fark oluyor. Böyle bir işlem olabilir mi?

  Net ücretleri, bu Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle bu maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgarî geçim indirimi hesaplanan asgarî ücretlilere, içinde bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin (ilgili yılda geçerli asgarî ücretin dönemsel olarak farklı tutarlarda belirlenmiş olması halinde, yeni asgarî ücretin geçerli olduğu aylar için artışın uygulandığı ilk aydaki ücret üzerinden Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan tarifenin ilk dilimindeki oran baz alınarak hesaplanan net ücretin) altında kalanlara, bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgarî geçim indirimine ayrıca ilave edilir. Bu fıkrada geçen net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgarî geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade eder.”

  TABLO-1
  2021 ASGARİ ÜCRET BORDROSU
  AÇIKLAMA ORAN TUTAR
  BRÜT ÜCRET       3.577,50
  SGK İŞÇİ PAYI %14           500,85
  İŞSİZLİK İŞÇİ PAYI %1             35,78
  GELİR VERGİSİ MATRAHI       3.040,88
  GELİR VERGİSİ %15           456,13
  ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ)           268,32
  DAMGA VERGİSİ BİNDE 7,59             27,15
  KESİNTİLER TOPLAMI           751,60
  ÖDENECEK NET ÜCRET       2.825,90
  TABLO-2
  VERGİ VE SGK MALİYETİ
  VERGİ VE SGK MALİYETİ ORAN TUTAR
  SGK İŞÇİ PAYI %14           500,85
  İŞSİZLİK İŞÇİ PAYI %1             35,78
  GELİR VERGİSİ (AGİ SONRASI) %15           187,81
  DAMGA VERGİSİ Binde 7,59             27,15
  SGK İŞVEREN PAYI %22,5           804,94
  TEŞVİKSİZ TOPLAM MALİYET       1.556,53
  5 PUANLIK SGK TEŞVİKİ (-)           178,88
  5 PUANLIK İNDİRİM SONRASIVERGİ ve SGK MALİYETİ       1.377,65
  TABLO-3
  ÜCRET, VERGİ VE SGK MALİYETİ
  İŞVERENE TOPLAM MALİYET ORAN TUTAR
  NET ÜCRET  (AGİ DAHİL)       2.825,90
  SİGORTA PRİMİ TOPLAMI       1.341,56
  VERGİ TOPLAMI           214,96
  TEŞVİKSİZ TOPLAM MALİYET       4.382,43
  5 PUANLIK SGK TEŞVİKİ           178,88
  5 PUANLIK İNDİRİMLİTOPLAM MALİYET       4.203,55

  Kaynak: İsmmmo
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here