Ana sayfa SGK Pandemide geçen ücretsiz izinler kıdem tazminatında dikkate alınır mı?

  Pandemide geçen ücretsiz izinler kıdem tazminatında dikkate alınır mı?

  Ücretsiz izinde geçen süreler kıdem tazminatı hesabında dikkate alınır mı?

  95
  0

  2020 yılında doğum izninde olan kadın işçi sonrasında da 6 ay ücretsiz izin kullandı.

  Akabinde de kendisini pandemi ücretsiz izin gösterildi. Sormak istediğim kıdem tazminatı vermek istersek en son maaşı olan asgari ücret 2020 yılındaki ücret üzerinden mi hesaplanır?

  Pandemi ücretsiz izninin kıdem tazminatına esas kıdem süresinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. 

  Pandemi dışında işçinin talebiyle verilen ya da doğum ücretsiz izni gibi yasadan kaynaklanan ücretsiz izinlerde iş sözleşmesi askıdadır ve bu nedenle bu süreler işçinin kıdeminden sayılmaz. 

  Ancak pandemi ücretsiz izni işçinin onayı alınmadan işveren tarafından tek taraflı olarak verilmektedir. 

  Bu yönüyle pandemi ücretsiz izninin kapsamında geçen süreler Yargıtay kararlarına göre Kıdem hesabında dikkate alınmaktadır.

  2020 nisan ayında nakdi ücret desteği alan personel halen işe başlamadı.1 yıl geçti.2021 de Bu personel için yıllık izin hakkı nedir?

  4857 sayılı Kanun’un 55’inci maddesi “Yıllık İzin Bakımından Çalışılmış Gibi Sayılan Haller” başlığını taşımaktadır. Mezkûr maddenin “j” bendinde işverenler tarafından verilen diğer izinler ile kısa çalışma sürelerinin yıllık izne hak kazanmak için gerekli kıdemin hesabında dikkate alınacağı belirtilmiştir.

  Buna göre, kısa çalışma yıllık izne hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında dikkate alınacaktır. 

  Kısa çalışma süresinin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmasına ilişkin olarak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 16.11.1983 tarihli ve E: 1981/9-1067, K: 1983/1169 sayılı kararı ışık tutmaktadır. 

  Mezkûr kararda, kıdem tazminatına esas hizmet süresinin tespitinde o tarihte yürürlükte olan 1475 sayılı İş Kanunu’nun 51’inci maddesindeki düzenlemenin dikkate alınması gerektiği belirtilmektedir. 

  1475 sayılı İş Kanunu’nun 51’inci maddesi de yıllık izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılan halleri düzenlemektedir. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun ek-2’nci maddesinde kısa çalışmanın işçinin kıdemine sayılacağına dair bir düzenleme yapmamışsa da kanun koyucunun iradesi kısa çalışma süresinin hem yıllık iznin hesabında hem de kıdem ve ihbar tazminatlarının hesabında dikkate alınması yönündedir. 

  Pandemi ücretsiz iznine baktığımızda, yine yukarıda belirttiğimiz 4857 sayılı Kanunun 55’inci maddesinin “j” bendinde yer alan “işverenler tarafından verilen diğer izinler” ifadesinin pandemi ücretsiz izni de kapsayacağı ve bu nedenle pandemi ücretsiz izin sürelerinin yıllık izne hak kazanmak için gerekli kıdemin hesabında dikkate alınacağını yargıtay kararları arasında bulunmaktadır.


  Kaynak: İsmmmo
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here