Ana sayfa Çalışma Hayatı Kısa çalışma ve nakdi ücret desteğinde geçen süreler Kıdem, İhbar ve Yıllık...

Kısa çalışma ve nakdi ücret desteğinde geçen süreler Kıdem, İhbar ve Yıllık izin süresi hesaplamasını etkilemekte midir?

59
0

Ücretsiz izinden faydalandırdığımız personellere 7 gün prim eklememiz gerekiyor mu?

Eğer işyerinde zorlayıcı neden oluşmuşsa; 4857 Sayılı İş Kanunu 40. maddesinde “24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gösterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir” hükümleri yer almaktadır. Bu işlemin nakdi ücret desteğiyle bir ilgisi bulunmamaktadır.

Kısa çalışma ve nakdi ücret desteğinde geçen süreler, Kıdem Tazminatı, Yıllık İzin süresi ve ihbar süreleri hesabına dâhil midir? Tazminat hesaplarken bu süreleri dikkate alacak mıyız?

İşverenin işyerini kapatıp faaliyetini durdurması halinde iş sözleşmesi askıya alınmış olup askıda olan süreler içinde kıdem hesabı yapılmayacağı açıktır.

Ancak Yargıtay 9. hukuku genel kurulunun 16.11.1983/1067 esas no.lu kararında kısa çalışmada geçen sürelerin kıdem yıllık izin dikkate alınacağı yönünde karar vermiştir.


Kaynak: İSMMMO
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here