Ana sayfa Vergi Kira Geliri Vergilendirilmesinde Götürü Gider veya Gerçek Gider Yönteminde İndirilecek Giderler Nelerdir?

  Kira Geliri Vergilendirilmesinde Götürü Gider veya Gerçek Gider Yönteminde İndirilecek Giderler Nelerdir?

  1705
  0

  1- GÖTÜRÜ GİDER YÖNTEMİNİN SEÇİLMESİ DURUMUNDA GİDER İNDİRİMİ NASIL YAPILIR?
  Götürü gider yöntemini seçen  mükellefler, kira gelirlerinden istisna tutarını düştükten sonra kalan tutarın  % 25’i oranındaki götürü gideri gerçek giderlere karşılık olmak üzere indirebilirler.

  Ancak, bu usulü seçen mükellefler iki yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine dönemezler.

  2- GERÇEK GİDER YÖNTEMİNİN SEÇİLMESİ DURUMUNDA İNDİRİLECEK GİDERLER NELERDİR?
  Gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda;
  2.1- Kiraya veren tarafından, kiraya verilen gayrimenkul için ödenen;
  2.1.1- Aydınlatma,
  2.1.2- Isıtma,
  2.1.3- Su,
  2.1.4- Asansör giderleri,

  2.2- Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile orantılı olan idare giderleri,

  2.3- Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri,

  2.4- Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara harcanan borçların faiz giderleri,

  2.5- Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin % 5’i (iktisap bedelinin % 5’i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanacak, indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır.),

  2.6- Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen
  2.6.1- Vergi,
  2.6.2- Resim,
  2.6.3- Harç ve şerefiyelerle kiraya verenler tarafından ödenmiş olmak şartıyla belediyelere ödenen harcamalara iştirak payları,

  2.7- Kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan amortismanlar,

  2.8- Kiraya veren tarafından yapılan ve gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar.

  ***Bu harcamalar 2016 ve 2017 takvim yılı için 900 TL’yi aşıyor ise maliyet olarak dikkate alınabilir.

  2.8- Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için yapılan
  2.8.1- Onarım giderleri,
  2.8.2- Bakım ve idame giderleri,

  2.9- Kiraladıkları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri
  2.9.1- Kiralar,
  2.9.2- Diğer gerçek giderler,

  2.10- Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konut veya lojmanların kira bedeli (kiranın indirilemeyen kısmı gider fazlalığı sayılmayacaktır.),

  2.11- Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak sözleşmeye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar,
  gayrisafi hasılattan indirilebilecektir.

  Ancak, gerçek gider yönteminin seçilmesi, konut kira geliri elde edilmesi ve konut kira gelirlerine uygulanan istisnadan yararlanılması durumunda, gerçek gider tutarının istisnaya isabet eden kısmı, gayrisafi hasılattan indirilemeyecektir.

  Kaynak: Gelir Vergisi Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here