Ana sayfa Çalışma Hayatı İlk işe girişi 21.01.2004 olan kişi SGK’dan alacağı yazı ile kıdem tazminatı...

  İlk işe girişi 21.01.2004 olan kişi SGK’dan alacağı yazı ile kıdem tazminatı alabilir mi?

  80
  0

  01.12.1976 doğumlu İlk işe girişi 21.01.2004 prim gün sayısı 6770 olan ve askerlik borçlanması ile askerlik borçlanması ile birlikte prim süresi 7000 günü geçecektir. Sgk dan ilgili yazıyı alıp çalıştığı işyerinden istifa ederek Kıdem Tazminatı alabilir mi?

  Alamaz. Eylül 1999 öncesi işe girişi olmalıdır.

  ___________________

  BENZER İÇERİK

  Bir çalışanımız 30.12.2020 de birdenbire SGK’dan 15 yıl 3600 gün yazısı getirerek hemen işten ayrıldığını ve kıdem tazminatını istediğini belirtmiştir. Önemli bir işte görevi olan çalışan hiç süre vermeden (İhbar öneli) bu şekilde işten istediği gibi ayrılıp tazminat alabilir mi? 

  15 yıl 3600 gün şartıyla kıdem tazminatı alarak iş akdi sonlanan sigortalılar için, ihbar süresi şartı da aranmaz. Bu nedenle bu sebeple işten ayrılan çalışanın bildirim süresi kadar çalışması gerekmez, ihbar tazminatı da söz konusu olmaz. 

  Ancak Talebin dürüstlük kuralına uygun olması gerekir. İşveren işçinin dürüstlük kuralına aykırı olarak sona erdirildiği iddiasındaysa kıdem tazminatı ödemekten kaçınabilir. 

  Nitekim, hukukun en bilinen temel prensiplerinden biri şudur: Hakkın kötüye kullanımını hukuk korumaz. Burada hakkın kötüye kullanıldığının ispat yükümlülüğü de iddiada bulunan taraftadır.

  ___________________

  08/09/1999 tarihinden önce işe girişi olan 3600 prim gününü tamamlayan bir kişi işten kendi isteği ile çıkarsa kıdem tazminatı alabilir mi? Daha sonra başka bir yerde işe başladığında işveren kötü niyet tazminatı davası açabilir mi?

  Emeklilik şartlarından yaşı beklerken bu evrak SGM’den işçiye verilmiştir ve kıdeme hak kazanır. Ancak kötü niyet tazminatı davası açması için işçinin geçerli nedeninin olması yeterlidir.

  ___________________

  Çalışan bir kişi sigortadan 15 Yıl 3600 gün şartını kaç kez kullanılabilir?

  Kurum bu evrakı bir kez veriyordu ancak uygulamada birden fazla verildiği görülmüştür.

  ___________________

  15 YIL + 3600 GÜN = KIDEM TAZMİNATI?

  Kıdem tazminatına hak kazandıran hallerden biri, yaş hariç emeklilik için sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını karşılayan işçinin kendi isteği ile işten ayrılmasıdır. Söz konusu imkân, 1999 yılında kabul edilen 4447 sayılı Kanun ilegetirilmiştir. Aynı kanunun, emeklilik için yaş şartını getirmesi karşısında yaş nedeniyle emekli olamasa da sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını tamamlayan sigortalıların iş sözleşmelerini feshederek kıdem tazminatına hak kazanmalarını sağlamak üzere söz konusu değişiklik yapılmıştır. Bu açıdan bakıldığında kanun koyucunun iradesinin, prim ve sigortalılık süresini tamamlamış bir işçinin dilediği zaman; sözgelimi daha iyi bir iş bulması üzerine de bu hakkını kullanabileceği; bu hakkın birden fazla kez ileri sürülebileceği yönünde olmadığı sonucuna varmaktayız… Makalenin devamı için tıklayın…>>>


  Kaynak: Dergipark,  İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.