Ana sayfa Vergi Huzur hakkı ödemelerinde damga vergisi ve gelir vergisi kesintisi var mı?

Huzur hakkı ödemelerinde damga vergisi ve gelir vergisi kesintisi var mı?

Huzur hakkı ödemesi yapacağız. Brüt ücretten Gelir ve Damga vergisi kesintisi yapılır mı?

1020
0

Huzur hakkı ödemesi yapacağız. Brüt ücretten Gelir ve Damga vergisi kesintisi yapılır mı?

Huzur hakkının, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 394’üncü ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 61’inci ve 94’üncü maddelerine göre niteliği itibariyle ücret olarak sayılması ve stopaja tabi olması, aynı zamanda 265 Seri No’lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği’ne göre ödenen huzur haklarına asgari geçim indirimi uygulanması nedeniyle ücret tediye bordrolarına kaydedilmesi ve yasal defterlere işlenmesi zorunlu olduğundan kurumun denetim elemanları tarafından işyeri defter ve belgelerinde yapılan incelemelerde bu türden bir ödemenin tespiti halinde öncelikle ödeme yapılan kişinin sigortalılık statüsüne bakılmalı, buna göre prime esas kazanca tabi olup olmadığı tespit edilmeli, ancak her koşulda huzur hakkı ödemesinin yasal deftere işlenmesi ve ücret tediye bordrolarına kaydedilmesi nedeniyle geçersizlik halinin varlığı kabul edilerek 5510 sayılı kanunun 102’nci maddesinin birinci fıkrasının ( e ) bendinin ( 4 ) ve ( 5 ) numaralı alt bentleri uyarınca idari para cezası önerilmemeli ve uygulanmamalıdır. Huzur hakkı ödemesi yapılan kişilerin şirketteki konumu ve şirketin türüne göre prime tabi olup olmadığı tespit edilmektedir.

Anonim şirketlerde; yönetim kurulu üyeleri, 5510 sayılı Kanunun 4-1/a maddesi kapsamında yani iş akdine bağlı olarak, yönetim kurulu üyesi olduğu şirkette çalışıyorlarsa, bu kişilere yapılan huzur hakkı ödemeleri sigorta primine tabi tutulması gerekir, Anonim şirketlerde; yönetim kurulu üyeleri, 5510 sayılı Kanunun 4-1/b maddesi kapsamında yani bağ kurlu ise bu kişilere yapılan huzur hakkı ödemeleri sigorta primine tabi tutulmasına gerek bulunmamaktadır.

 

 


Kaynak: İSMMMO
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here