Ana sayfa Duyurular Hâsılat Esaslı Vergilendirme Usulünü Seçen Toplu Taşıma Otobüs İşletmeleri İçin Kdv Oranı...

Hâsılat Esaslı Vergilendirme Usulünü Seçen Toplu Taşıma Otobüs İşletmeleri İçin Kdv Oranı %1,5 Olarak Belirlenmiştir.

985
0

HÂSILAT ESASLI VERGİLENDİRME USULÜNÜ 
SEÇEN TOPLU TAŞIMA OTOBÜS İŞLETMELERİ İÇİN KDV ORANI %1,5 OLARAK BELİRLENMİŞTİR.

11.02.2019

 

Değerli Üyemiz, 

06 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7104 Sayılı Kanun’un 12’nci maddesiyle, KDV Kanunu’nun 38 inci maddesi ile “Hâsılat esaslı vergilendirme” başlığıyla birlikte yeniden düzenlenmiş ve hâsılat esaslı vergilendirme sistemine; Bakanlar Kurulu (Cumhurbaşkanlığı Kararı) tarafından belirlenen sektörler ve meslek grupları kapsamında yer almak kaydıyla mesleki kazancı serbest meslek kazanç defterine, ticari kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilen mükelleflerden TERCİH EDENLERİN GEÇEBİLECEĞİ, sisteme kendi istem ile geçenlerin en az iki yıl sistemde kalmasının zorunlu olduğuna belirtilmiştir.

 

718 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI:

07 Şubat 2019 tarihli ve 30679 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 718 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Karar ile “Hâsılat esaslı vergilendirme” yöntemini seçebilecek mükellefler ve uygulayacakları vergi oranı belirlenmiştir.

Karar göre, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında belediyeler tarafından ruhsat verilen, toplu taşıma hatlarını kiralayan, toplu taşıma hizmetinin hizmet satın alma yollarıyla yerine getirilmesi halinde bu hizmeti sunan ve gelirlerinin tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla tahsil eden otobüs işletmeleri (belediyelerin otobüs işletmeleri ile doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin %51 veya daha fazlası belediyelere ait şirketler hariç), münhasıran il sınırları içinde, otobüsle (sürücü dahil en az 18 oturma yeri olan) yapmış oldukları toplu taşıma faaliyetlerinde hâsılat esaslı vergilendirme usulünü seçebileceklerdir. 

Söz konusu mükelleflerin hâsılatlarına uygulayacakları vergi oranı ise %1,5 olarak belirlenmiştir.

Mükelleflerin bu kapsamda vergilendirilebilmeleri için münhasıran (Sadece) yukarıda tanımlanan faaliyetle iştigal etmeleri gerekmektedir. Bu faaliyetlerin yanında, kapsama girmeyen başka faaliyetleri de bulunan mükellefler bu uygulamadan faydalanamayacaklardır.

HÂSILAT ESASLI VERGİLENDİRME:
KDVK Madde 38

Ticari kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilenler ile mesleki kazancı serbest meslek kazanç defterine göre tespit edilenlerden Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen sektör ve meslek grupları kapsamında yer alanlar, talep etmeleri halinde vergiye tabi işlemlerin karşılığını teşkil eden (katma değer vergisi dâhil) bedel üzerinden, bu Kanunun 28’inci maddesi uyarınca belirlenen en yüksek oranı geçmemek üzere, Cumhurbaşkanınca ilgili sektör veya meslek grubu için belirlenen oran uygulanmak suretiyle hesapladıkları katma değer vergisini, indirilecek katma değer vergisi ile ilişkilendirmeksizin beyan ederek öderler.

Birinci fıkra kapsamında hâsılat esaslı vergilendirme usulüne göre vergilendirilen mükellefler, kazançlarının tespitinde kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi ile hâsılat esaslı vergilendirme usulüne göre beyan ederek ödedikleri katma değer vergisini işlemin mahiyetine göre gider veya maliyet, yaptıkları teslim ve hizmetler dolayısıyla hesapladıkları katma değer vergisini gelir olarak dikkate alırlar.

Hâsılat esaslı vergilendirme usulüne geçen mükellefler, iki yıl geçmedikçe bu usulden çıkamazlar.

Cumhurbaşkanı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini, sektörler ve meslek grupları itibarıyla belirleyeceği yıllık iş hacimlerine göre hâsılat esaslı vergilendirme usulü kapsamına almaya, Maliye Bakanlığı bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir .

AÇIKLAMA:

Mükellefler; kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla alış vesikalarında gösterilen KDV’yi ve hâsılat esaslı vergilendirme usulüne göre beyan ederek ödedikleri KDV’yi kazancın tespitinde işlemin mahiyetine göre gider veya maliyet, yaptıkları teslim ve hizmetler dolayısıyla hesapladıkları KDV’yi kazancın tespitinde gelir olarak dikkate alacaklardır.

Başka bir anlatımla; KDVK göre Hâsılat esaslı vergileme sistemini seçen mükellefler  (01.03.2019’dan itibaren sadece ve bu sistemi seçen işletme esasına göre defter tutan şehir içi otobüs işletmecileri) satın aldıkları mal ve hizmetler için ödedikleri KDV’ni indirim konusu yapmayacak, maliyet veya gidere yazacaklar. Elde ettikleri hâsılat için düzenledikleri belgelerde KDV hesaplayacaklar. Ancak tahsil ettikleri bu KDV’ni beyan etmeyip gelir yazacaklardır. Hâsılat esaslı mükelleflerden fatura alan mükellefler ise belge üzerinde yazan KDV’ni indireceklerdir.

Mart Ayı KDV beyannamesi formatının yukarıda belirtilen bilgilere göre değişeceğini kanısındayız.

Çalışmalarınızda başarılar ve kolaylıklar dilerim.

Saygılarımla,

Yücel AKDEMİR

BAŞKAN

 

 

 

 

 


Kaynak: İSMMMO
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here