Geçici İlmühaber nedir?

Geçici İlmühaber nedir?

173
0
PAYLAŞ

Geçiçi İlmühaber nedir?

Geçiçi İlmühaber Anonim Şirketlerde hisse senedi yerine geçer.

Türkiye’de faaliyet gösteren Anonim Şirketlerin yaklaşık yüzde 95’i ‘aile şirketi’ olduğu için TTK hükümlerine göre Hisse senedi bastırmadan muhasebe kayıtlarını tutmaktadırlar. Oysa Gelir Vergisi Kanununa göre A.Ş Hisselerinin satılmasından doğan “Değer Artışı Kazancı” Vergiye tabidir.

Anonim şirketlerde Geçici ilmühaber; ister hamiline ister nama yazılı olsun, hisse senedinin yerini tutmak üzere, bir ara devre için çıkartılan geçici senetler anlamına gelir.

Geçici ilmühaber, gelecekteki hisse senedinin yerini tuttuğu için pay sahipliği haklarını da içeriyor. Ancak geçici olarak çıkarılmalarına rağmen, taşıdıkları pay sahipliği hakları geçici nitelikte değil, kalıcı niteliktedir.

Geçici ilmühaberler; hisse senetleri ile değiştirileceği ve onların yerine geçeceği için, biçim ve kapsam yönlerinden, tıpkı hisse senetleri gibi düzenlenmek zorunda. Hisse senetlerinin ne şekilde düzenleneceği ise, Türk Ticaret Kanunun da belirlenmiştir. İlmühaberlerin, hisse senetleri ile değiştirilmesi nedeniyle alınan hisse senetlerinin edinme yani “iktisap tarihi olarak”, ilmühaberlerin elde edildiği tarih göz önüne alınır.

 

Geçici ilmühaber çıkarmak için, herhangi bir kurumdan izin almaya gerek yok. Hisse senedine benzeyen bu ilmühaberler, herhangi bir matbaada bastırılabileceği gibi, bilgisayarda hazırlanıp çoğaltılması da mümkündür.

 

Geçici İlmühaberlerin elden çıkartılması durumunda, bundan doğan kazançların vergilendirilmesinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun, hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesine ilişkin hükümlerin uygulanmaktadır. 1 Ocak 2006’dan itibaren edinilen ilmühaberlerin ise edinme tarihinden itibareniki yıl içerisinde’ elden çıkarılması halinde, elde edilen kazanç, değer artış kazancı olarak gelir vergisine tabi olacaktır.

 

Bu süreler geçtikten sonra (İki yıldan sonra) elden çıkarılması halinde elde edilen kazanç ise tutarı ne olursa olsun hiçbir şekilde vergiye tabi tutulmayacaktır.

Maliye Bakanlığı’nın 232 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği (23.03.2000 Tarih ve 23998 sayılı Resmi Gazete) ile yaptığı açıklamaya göre; geçici ilmühaberlerin elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesinde; Gelir Vergisi Kanunu’nun, hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesine ilişkin hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

 

 

GEÇİCİ İLMÜHABER ÖRNEĞİ

 

……………………………………………………. ANONİM ŞİRKETİ

………………………………………………………………….İSTANBUL

Ticaret Sicil Numarası :

 

Düzenleme TarihiSeri NoSıra No
/        /

ŞİRKETİN  :

 

Şirketin Toplam Nominal Sermayesi
Toplam Pay Adedi
Bir Hissenin Nominal Değeri

 

ORTAĞIN  :

Adı Soyadı
Vergi Kimlik Numarası
İkametgah Adresi
Nominal Sermayesi
Hisse Adedi

 

İşbu geçici hisse senedi ilmühaberi, yukarıda bedeli ve toplam tutarı belirtilen hisse senetleri yerine kaim olmak üzere verilmiş olup, basıldığında asıl hisse senetleri ile değiştirilecektir.

                Bu ilmühaberin muhteviyatında değişiklik gerektiğinde, yenisi düzenlenerek verilecektir.

İşbu nama yazılı belgenin başkalarına devri, şirketimizin devir ile ilgili olarak belge üzerinde yazılı izni ve devrin pay defterine kaydedilmesi şartı ile geçerlidir.

 

 

Yönetim Kurulu

Başkanı

Adı Soyadı

Yönetim Kurulu                         Hissedar Ortağın

Başkan Yrd.                                Adı Soyadı

Adı Soyadı

Şirketin Kaşesi

İmza

Şirketin Kaşesi

İmza                                             İmza

 

 

 


Kaynak: İSMMMO
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

A.Ş.’lerde geçici ilmuhaber basılması halinde vergi avantajı nedir?

 

Geçici ilmühaber hisse senedi yerine geçer mi?

 

Geçici İlmühaber hisse senedi yerine geçer mi? (232 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği )

 

Geçici İlmühaber nedir? Hisse Senedi nedir?

 

Çalışma Gücü Kaybınız % Kaç Olursa Engellilik İndiriminden Faydalanabilirsiniz?

 

SGK’da %80 engelli oranı ile emekli olan kişi Mali Müşavir olarak çalışmaya devam ederse emekli maaşı kesilir mi?

 

Engellilik indiriminden faydalananlar için asgari geçim indirimi nasıl uygulanır?

 

Engelliler, şehit yakınları ve gazilere indirim!

 

Engellilik Başvurusu Üzerine Gelir İdaresi̇ Başkanlığı Ne Yapmaktadır?

 

 

 

BİR CEVAP BIRAK