Ana sayfa Muhasebe A.Ş.’lerde geçici ilmuhaber basılması halinde vergi avantajı nedir?

A.Ş.’lerde geçici ilmuhaber basılması halinde vergi avantajı nedir?

Geçici ilmuhaber basılması halinde vergi avantajı nedir? Anonim Şirketlerde Geçici İlmuhaber

755
0

KONU

A.Ş.’lerde Hisse Senedi ve Geçici İlmuhaber hak.


SORU

Anonim şirketlerde ortağın hisse devri kazancının istisna kapsamına girmesi için elde edinme tarihinden itibaren en az 2 sene sonra satılması gerektiği benimsenmiştir.

Tek ortakla kurulan A.Ş. tüm payları nama yazılıdır.

Fiziken bir matbaada hisse senedi ya da ilmuhaber bastırılmamıştır.
Hisse senedi ya da ilmuhaber basım tarihinden itibaren mi 2 sene geçmesi gereklidir?


CEVAP

Anonim şirketlerde Geçici ilmühaber; ister hamiline ister nama yazılı olsun, hisse senedinin yerini tutmak üzere, bir ara devre için çıkartılan geçici senetler anlamına gelir.

Geçici ilmühaber Şirket kurulduğu tarih de Yönetim kurulunca alınan karar ile düzenlenir.

Geçici ilmühaber çıkarmak için, herhangi bir kurumdan izin almaya gerek yok.

Hisse senedine benzeyen bu ilmühaberler, herhangi bir matbaada bastırılabileceği gibi, bilgisayarda hazırlanıp çoğaltılması da mümkündür.

Geçici İlmühaberlerin elden çıkartılması durumunda, bundan doğan kazançların vergilendirilmesinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun, hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesine ilişkin hükümlerin uygulanmaktadır.

Buna göre; geçici ilmühaberlerin edinme tarihinden itibaren ‘iki yıl içerisinde’ elden çıkarılması halinde, elde edilen kazanç, değer artış kazancı olarak gelir vergisine tabi olacaktır. Bu süreler geçtikten sonra (İki yıldan sonra) elden çıkarılması halinde elde edilen kazanç ise tutarı ne olursa olsun hiçbir şekilde vergiye tabi tutulmayacaktır.

Maliye Bakanlığı’nın 232 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği (23.03.2000 Tarih ve 23998 sayılı Resmi Gazete) ile yaptığı açıklamaya göre; geçici ilmühaberlerin elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesinde; Gelir Vergisi Kanunu’nun, hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesine ilişkin hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

 


Kaynak: İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER


Hisse Senedini 3 yıl sonra sattım. Kazancı üzerinden Vergi öder miyim?

Hisse Senedi Bas, Satışında Vergi Ödeme!

 

Geçici İlmühaber nedir? Hisse Senedi nedir?

 

New York borsasındaki hisse senedi zararını Eurobondların satışından oluşan kardan mahsup edebilir miyim?

 

A.Ş. Ayrıcalıklı Hisse Senedinin Oy Hakkı da Özel midir?

 

En Çok Kullanılan Yatırım Aracı Hisse Senedi mi Olacak?

 

Anonim Şirket Hisse Senedi Basımının Temel Şartları Nelerdir?

 

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here