Ana sayfa Vergi Eğitim ve öğretim hizmeti veren firmaların faturalarında uygulaması gereken KDV oranı nedir?

  Eğitim ve öğretim hizmeti veren firmaların faturalarında uygulaması gereken KDV oranı nedir?

  Özel okulda verilen eğitim ve öğretim hizmetleri genel hükümlere göre KDV ye tabi bulunmaktadır. Ancak, okulun 5580 sayılı Kanun hükümlerine tâbi özel okul olması halinde ilgili dönemdeki okul kapasitesinin % 10 unu geçmemek şartıyla verilen bedelsiz eğitim ve öğretim hizmetleri KDV den istisna olacaktır.

  38
  0

  Ltd.Şti olan bir mükellefim Üniversite sınavına hazırlık için etüt Merkezi işi ile iştigal ediyor. Eski tabir ile dershane işletmeciliği yapıyor. Şirketin kestiği faturalarda KDV oranı Eylül 2021 itibarıyla % kaç olmalı?

  5580 ve 2828 sayılı Kanunlar ile 573 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında verilen eğitim ve öğretim hizmetlerinin KDV oranı %8 olarak belirlenmiştir. 

  Şirketinizin konumu yukarıdaki kanunlara göre ise % 8 olur.

  Aksi durumda % 18 KDV oranı uygulanır.

  Milli eğitim bakanlığına bağlı olmayan özel kursların düzenleyeceği faturalarda KDV oranı ne olmalıdır?

  Eğitim ve öğretim hizmetlerinde uygulanan indirimli KDV uygulaması devam ediyor mu?

  Milli eğitim bakanlığına bağlı olmayan özel kursların düzenleyeceği faturalarda KDV oranı ne olmalıdır?

  Serbest bölgelerde verilen eğitim hizmetleri KDV’den istisna mıdır?

  Kültür ve Eğitim Amacı Taşıyan İşlemlerde KDV İstisnası

  Yurt dışında aldığımız eğitim için tarafımıza gelen faturaya KDV2 hesaplamalı mıyız?

  Özelge: Açılacak olan özel kolej’in KDV karşısındaki durumu hk.

  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

  Sayı : 39044742-KDV.17-2607 17/08/2012
  Konu : Açılacak olan özel kolej’in KDV karşısındaki durumu.

   İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve ekinde, özel okullarda verilen hizmetlerin katma değer vergisinden (KDV) istisna olup olmadığı sorulmaktadır.

  3065 Sayılı KDV Kanununun;

  -1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zırai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

  -17/2-b maddesinde, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Kanun hükümlerine tâbi özel okullarca bedelsiz verilen eğitim, öğretim hizmetlerinde ilgili dönemdeki kapasitelerinin % 10’unu, 24/3/1950 tarihli ve 5661 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanun ile 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine göre kurulan öğrenci yurtları tarafından bedelsiz verilen yurt hizmetlerinde ilgili dönemdeki kapasitelerinin % 10’unu, üniversite ve yüksekokullarda ise % 50’sini, geçmemek üzere verilen bedelsiz eğitim ve öğretim hizmetlerinin KDV den istisna olduğu,

  hüküm altına alınmıştır.

  Buna göre, firmanız bünyesindeki özel okulda verilen eğitim ve öğretim hizmetleri genel hükümlere göre KDV ye tabi bulunmaktadır. Ancak, okulun 5580 sayılı Kanun hükümlerine tâbi özel okul olması halinde ilgili dönemdeki okul kapasitesinin % 10 unu geçmemek şartıyla verilen bedelsiz eğitim ve öğretim hizmetleri KDV den istisna olacaktır.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.


  Kaynak: ismmmo,GİB
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here