Ana sayfa YAZARLAR-YENİ Çalışanlara akbil yol desteği gelir vergisinden istisna edildi.

Çalışanlara akbil yol desteği gelir vergisinden istisna edildi.

4575
0

Mevcut uygulama nasıl?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23’üncü maddesinde Gelir vergisinden istisna edilen ücret ödemeleri sayılmıştır.

Adı geçen maddenin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde Hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla işverenler tarafından yapılan taşıma giderleri gelir vergisinden istisna edilmiştir. Hükme göre işyerleri çalışanlarının işe geliş ve dönüşlerini sağlamak üzere verilen servis hizmeti çalışanlar açısından ayni hak şeklinde değerlendirilmeyecek ve gelir vergisine tabi olmayacaktır.

Ancak servis hizmeti dışında çalışanlara nakit olarak verilen yol parası veya bilet/abonman ve benzeri şekilde sağlanan yol desteği gelir vergisine tabi tutuluyor.

Artık servis dışındaki bazı yol destekleri de gelir vergisinden istisna edildi.

İşverenlerce çalışanları için servis sağlanmayan durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin 10 Türk lirasını aşmaması ve buna ilişkin ödemenin toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının temini şeklinde yapılması halinde bu ödeme gelir vergisinden istisna olacaktır.

Ödemenin günlük 10 TL’yi tutarı aşması hâlinde aşan kısım ile hizmet erbabına ulaşım bedeli olarak nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir.

Yol desteğinde günlük üst sınır 10 TL

Günlük 10 TL’lik yol desteğinin nakit olarak ödenmesi halinde ücret gibi gelir vergisine tabi olacaktır. Ancak işveren tarafından çalışana her bir çalışma günü için 10 TL’ye kadar toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının verilmesi şeklinde yapılacak destekler gelir vergisinden istisna edilecektir.

Uygulama Ne Zaman Başlayacak?

Uygulamanın başlangıç tarihi 1 Ocak 2020 olarak belirlenmiştir.
(7149 Sayılı kanun madde 52/ç)

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren çalışma günü esas alınmak suretiyle günlük 10 TL’ye kadar toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının verilmesi şeklinde yapılacak destekler gelir vergisinden istisna tutulacaktır. Buradaki önemli husus yol parasının çalışana nakit olarak verilmemesidir.

Örnek:

İş Merkezi İstanbul’da bulunan ABC Ltd.Şti. çalışanlarına yol desteği vermeye karar vermiştir. Bu amaçla 2 Ocak 2020 tarihinde çalışanlarına İstanbul Belediyesinin Toplu Taşıma hizmetlerinden istifade etmeyi sağlayan “İstanbul Kart” belediye taşıma şirketinden içerisine 260’ar TL yüklemesi yapılarak satın alınmış ve çalışanlara teslim edilmiştir.

2020-Ocak Ayı çalışma günü      : 26 gün
Günlük yol desteği                       : 10 TL
Kişi Başı azami tutar                    : 260 TL

2020/Ocak ayı için 260 TL çalışanın ücret bordrosuna ayni hak olarak dahil edilmeyecek, İşveren ödediği tutarı gider veya maliyet olarak kayıtlarına işleyecek, KDV’sini indirim konusu yapabilecektir.

 

Ali KARAKUŞ
7.12.2019
İstanbul 

 

Kaynak
1- Resmi Gazete, 7.12.2019 Tarih ve 30971-  7194 Sayılı “Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 


Kaynak: Ali Karakuş
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Dijital Hizmet Vergisi Uygulaması – 7 Aralık 2019

Konaklama Vergisi 1 Nisan 2020’de başlıyor

Gelir Vergisindeki üst oran %35’den %40’a çıkarıldı!

Değerli Konut Vergisi geldi! 5 Milyon üstü değer biçilen konutlar için ek vergi ödenecek.

Tek işverenden de olsa yüksek ücret geliri elde edenlere gelir vergisi beyannamesi verme zorunluluğu getirildi.

2020 Yılı Asgari Ücret ve İşverene Maliyeti Üzerine Notlar – 6 Aralık 2019

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here