6.6 C
İstanbul
Çarşamba, 28 Şubat 2024 3:47
Ana Sayfa Etiketler Gelir vergisi

Etiket: gelir vergisi

Aktife kayıtlı binek otonun satışında oluşan kazancı gelir vergisi beyannamesinde ayrıca...

0
Demirbaşa kayıtlı binek otonun satışında oluşan kar yıllık gelir vergisinde gösterilmesi yeterli mi yoksa satışın tamamı mı yıllık gelir vergisinde gösterilecek?

Net ücret alanlara yapılacak ödemelerde gelir ve damga vergisi istisnası uygulanacak...

0
Asgari ücrete uygulanan gelir ve damga vergisi istisnası

Gelir vergisi mükellefi gerçek kişinin, gerçek faydalanıcı bildirimini beyan etme zorunluluğu...

0
Gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimi verme zorunluluğu getirilenler kişilerin kimler olduğunu VUK 529 Tebliği'nin 4'üncü maddesindeki açıklamalardan görebilirsiniz. 

Gelir Vergisi mükellefleri de 31.12.2023 tarihli bilançolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutacak...

0
Kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri fiyat endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100'den ve içinde bulunulan hesap döneminde % 10'dan fazla olması halinde malî tablolarını enflasyon düzeltmesine tâbi tutarlar.

SGK 4/1-a Emeklisi olan şirket müdürüne huzur hakkı ödenirse SGDP hesaplanacak...

0
Şirket ortağı ve aynı zamanda şirket müdürü olan kişiye emekli olduktan sonra şirketten ödenecek huzur hakkı için SGDP kesintisi yapılmamaktadır. Sadece gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılmaktadır. Huzur Hakkı da ücret olarak değerlendirildiği için bu ödemeler için asgari ücrete uygulanan gelir vergisi ve damga vergisi istisnası teşviki uygulanmaktadır. 

Yabancı Nakliyat Firmalarının Türkiye’deki Kazançları Nasıl Vergilendirilir?

0
Türkiye’de elde edilen hasılatın brüt tutarına Kanunda belirtilen ortalama emsal oranlarının uygulanması suretiyle bulunacak tutar, yabancı ulaştırma kurumları için vergiye tabi kurum kazancı olacaktır. Kanunda belirtilen ortalama emsal oranları, Türkiye’de daimi veya arızi olarak çalışan bütün kurumlar için; Kara taşımacılığında %12, Deniz taşımacılığında %15, Hava taşımacılığında  %5

Hem İSMMMO hem de İTO’ya üye olan SMMM şirketi her iki...

0
Hem İSMMMO hem de İTO'ya üye olan SMMM şirketi her iki odaya da aidat ödemek zorunda mıdır?

Kamu kurumlarından yapılan kiralamalar için stopaj hesaplanır mı?

0
Kamu kurumlarından yapılan kiralamalar için stopaj hesaplanır mı?

Başka amaçla alınmış raporlar engellilik indirimi içinde geçerli midir?

0
Başka amaçla alınmış raporlar engellilik indirmi içinde geçerli midir?

AR-GE Destek Tutarları Vergiye Tabi Midir?

0
5520 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının mülga (a) bendi kapsamındaki projelere ilişkin alınan hibeler ise kurum kazancına dahil edilecek ve bu desteklerle karşılanan Ar-Ge harcamaları, Ar-Ge indiriminden yararlanabilecektir.