Ana sayfa YAZARLAR-YENİ Tek işverenden de olsa yüksek ücret geliri elde edenlere gelir vergisi beyannamesi...

Tek işverenden de olsa yüksek ücret geliri elde edenlere gelir vergisi beyannamesi verme zorunluluğu getirildi.

695
0

Kanuni Dayanak

Aynı yıl içinde birden fazla işverenden ücret alanların gelir vergisi beyannamesi ile bu gelirlerini beyan etmelerine ilişkin hükümlerde 7 Aralık 2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7194 Sayılı “Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”unun 15’inci maddesi ile yeni düzenlenmeye gidilmiştir.

Mevcut Düzenleme

193 sayılı Kanunun Toplama Yapılmayan Haller Başlıklı 86’ncı maddesinde hangi gelirler için yıllık beyanname verilmeyeceği, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dâhil edilmeyeceği belirtilmiştir. Adı geçen maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (b) alt bendi şu şekildedir;  “b) Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler (4962 sayılı Kanunun 17/D maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 07.08.2003)(birden fazla işverenden ücret almakla beraber, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamı, 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan mükelleflerin, tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretleri dahil)(*),”

Buna göre; aynı yıl içinde birden fazla işverenden ücret geliri elde edenlerin ikinci işverenden aldıkları ücretlerin toplamı Gelir vergisi tarifesinin ikinci diliminde yer alan tutarı geçiyorsa gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekiyor. 2019 yılı için ikinci dilim 40.000 TL olarak uygulanmaktadır.

Ne değişti? 

Yukarıda belirtilen 193 sayılı Kanunun 86’ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (b) alt bendi 7149 sayılı Kanun (7.12.2019 RG) ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş 103’üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan ücretler (birden fazla işverenden ücret almakla beraber, birinciden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamı, 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı ve birinci işverenden alınan dâhil ücret gelirleri toplamı 103’üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan mükelleflerin, tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretleri dâhil),”

Yüksek ücret alanlar gelir vergisi beyannamesi verecek

Yeni düzenleme ile önceden tek işverenden alınan ücretin tutarı ne olursa olsun beyana tabi değilken, artık gelir vergisi tarifesinin dördüncü diliminde yer alan tutarı geçen ücret gelirleri için gelir vergisi beyannamesi verilecek. 2019 yılı için gelir vergisinin dördüncü dilimindeki ücret gelirleri için belirlenen tutar 148.000 TL’dir.

Uygulama 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanacağı için 2019 yılında elde edilen ücret gelirleri 2020 Mart ayında eski düzenlemeye göre ele alınacaktır.

Hesaplamada ikinci işverenden 40.000 TL ve toplam 148.000 TL sınırına dikkat 

Aynı yıl içinde birden fazla işverenden ücret almakla beraber, birinciden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamı, 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2019 yılı için 40.000 TL’yi ve birinci işverenden alınan dâhil ücret gelirleri toplamı 103’üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2019 yılı için 148.000 TL) aşmayan mükelleflerin, tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretleri için gelir vergisi beyannamesi verilmeyecektir.

Değişiklikle 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren belirtilen kriterlerin üzerinde ücret geliri elde edenler 2021-Mart ayında gelir vergisi beyannamesi vereceklerdir. 

Ali KARAKUŞ
7.12.2019
İstanbul

 

Kaynak
1- Resmi Gazete, 7.12.2019 Tarih ve 30971-  7194 Sayılı “Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 


Kaynak: Ali Karakuş
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Dijital Hizmet Vergisi Uygulaması – 7 Aralık 2019

Konaklama Vergisi 1 Nisan 2020’de başlıyor

Çalışanlara akbil yol desteği gelir vergisinden istisna edildi.

Gelir Vergisindeki üst oran %35’den %40’a çıkarıldı!

Değerli Konut Vergisi geldi! 5 Milyon üstü değer biçilen konutlar için ek vergi ödenecek.

2020 Yılı Asgari Ücret ve İşverene Maliyeti Üzerine Notlar – 6 Aralık 2019

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here