Ana sayfa TTK Ayrıcalıklı Hisse Nedir?

  Ayrıcalıklı Hisse Nedir?

  1189
  0

  Anonim şirketlerde ilk esas sözleşme ile veya esas sözleşme değiştirilerek bazı paylara imtiyaz tanınabilir.
  1- İmtiyaz; kâr payı, tasfiye payı, rüçhan ve oy hakkı gibi haklarda, paya tanınan üstün bir hak veya kanunda öngörülmemiş yeni bir pay sahipliği hakkıdır.
  2- Sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte;
  2.1- Devlet,
  2.2- İl özel idaresi,
  2.3- Belediye ve diğer kamu tüzel kişileri,
  2.4- Sendikalar,
  2.5- Dernekler,
  2.6- Vakıflar,
  2.7- Kooperatifler ve bunların üst kuruluşlarına ait anonim şirketlerde ve bu şirketlerin aynı oranda sermaye payına sahip oldukları iştiraklerinde;
  2.7.1- Bunların sahip oldukları paylara tesis edilebilecek imtiyazlar hariç olmak üzere,
  2.7.2- Diğer paylara, belirli bir grup oluşturan pay sahiplerine,
  belirli pay gruplarına ve azlığa bu Kanunda düzenlenen herhangi bir imtiyaz tesis edilemez.

  ***Bu hüküm, payları borsada işlem gören anonim şirketlere, 5411 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinde tanımlanan kredi kuruluşlarına ve finansal kuruluşlara uygulanmaz.

  ***TTK 360’ıncı madde hükmü saklıdır.

  Kaynak: Türk Ticaret Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here