11.9 C
İstanbul
Salı, 27 Şubat 2024 18:29
Ana Sayfa Etiketler Belediye

Etiket: belediye

Belediye tarafından KDV içeren makbuzlardaki KDV’yi indirim konusu yapabilir miyiz?

0
İnşaat işlerinin bitiminde belediye tarafından alınan tahsilat makbuzunda gösterilen imar vs için alınan bedel içindeki KDV indirim konusu yapılabilir mi yapılan bu indirim yüklenilen KDV olarak indirimli oran KDV iadesinde iade istenebilir mi?

Hasılat esaslı vergilemeyi tercih eden halk otobüsü işletmelerine verilen belediye gelir...

0
hasılat esaslı vergilendirme usulüne tabi faaliyetiniz nedeniyle belediyeler tarafından sağlanan gelir desteği tutarı hasılat esaslı vergilendirme usulü matrahına dahil olup, bu usule göre hesaplanan verginin 4 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.

Belediye tarafından halk otobüslerinin kullananlara sağlanan gelir desteği ödemesi nasıl beyan...

0
Hasılat esaslı vergilendirme usulüne tabi faaliyetiniz nedeniyle belediyeler tarafından sağlanan gelir desteği tutarı hasılat esaslı vergilendirme usulü matrahına dahil olup, bu usule göre hesaplanan verginin 4 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.

Belediye ecrimisil bedelini ve faizini gider yazabilir miyiz?

0
Belediyeye terk ettiğimiz alanı kullanmamızdan dolayı belediye res'en ecrimisil bedeli düzenledi. Mahkeme yoluyla bedele itiraz ettik, faiziyle ödenmesine karar verildi. Ecrimisil bedeli ana parayı ve faizi Kurumlar açısından gider yazılıp yazılmayacağı hakkında bilgi alabilir miyim?

Belediyeye olan hangi borçlar vergi affı kapsamında yapılandırılabilir?

0
Belediyeye olan hangi borçlar vergi affı kapsamında yapılandırılabilir?

Belediyede sözleşmeli olarak çalışan personele vergi mükellefiyeti açılabilir mi?

0
Belediyede sözleşmeli olarak çalışan personele vergi mükellefiyeti açılabilir mi?

İşletmeye kayıtlı ve tapuda garaj olarak görünen yerin KDV oranı ne...

0
Tapuda niteliği Garaj olarak görünen fakat kullanım alanı mesken olan ve belediye kayıtlarında da bu şekilde mesken olarak kayıtlı taşınmazın satısında KDV oranı ne olmalıdır?

Belediyeye yapılan nakit bağış gider yazılabilir mi?

0
Limitet şirket 1.000.000,00 TL belediye bağışı yapmıştır. Bunu ne şekilde muhasebeleştirmem gerekir?

Belediyeye ödenen emlak vergisi gider olarak kaydedilir mi?

0
Bir mükellefim icra dosyalarından dolayı ödemiş olduğu harç bedelleri direk gidere atabilir mi? Belediyeye olan borcunu yapılandırdı ve tek seferde ödemesini yapmıştır. Direk gidere...

Arkeolojik Sit Alanı Şerhi Bulunan Taşınmazlara İlişkin Harçlar Kanunu, Emlak Vergisi...

0
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Zonguldak Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir, Kurumlar ve Diğer Vergiler Müdürlüğü Sayı : 84695066-140-27692 16.06.2021 Konu : Arkeolojik Sit Alanı Şerhi Bulunan Taşınmazlara İlişkin Harçlar Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu ve Belediye...