Ana sayfa Muhasebe Aynı Anda İki Denetim Firmasında Çalışılabilir mi?

  Aynı Anda İki Denetim Firmasında Çalışılabilir mi?

  1597
  0

  1- BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNE GÖRE BAĞIMSIZ DENETİM YETKİSİ ALMAK İSTEYEN ŞİRKETLERİN ÇALIŞANLARI VE ORTAKLARI İÇİN HANGİ ŞARTLAR ARANIR?
  Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin 13/1-i maddesinde bağımsız denetim kuruluşu olarak yetkilendirilme talebinde bulunan şirketlerin;
  1.1- Denetçilerinin,
  1.2- Ortaklarının,
  1.3- Kilit yöneticilerinin,
  başka bir denetim kuruluşunda veya bağımsız denetim faaliyeti gerçekleştiren herhangi bir gerçek kişi yanında ya da tüzel kişilikte ortak, yönetici veya denetçi olmaması, kendi adına bağımsız denetim faaliyetinde bulunmaması şartı getirilmiştir.

  2- BAĞIMSIZ DENETÇİ OLARAK SEÇİLECEK KİŞİ HANGİ SEBEPLERDEN DOLAYI BİR DENETİM DÖNEMİ BOYUNCA DENETİM YAPMADAN BEKLEMELİDİR?
  Çünkü denetime tabi şirketlerin genellikle;
  2.1- Hesap dönemini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar genel kurul toplantılarını yaptığı,
  2.2- Bağımsız denetçi seçiminin de bu genel kurul toplantılarında yapıldığı,
  2.3- Denetim raporlarının bir sonraki yıl genel kurul toplantı tarihinden hemen önce şirket yönetim kuruluna sunulduğu dikkate alındığında,
  bağımsız denetçi olarak seçilen kişinin bir denetim kuruluşuna ortak ve/veya yönetici olması için en az bir denetim dönemi boyunca hiçbir denetim işi yapmadan beklemesi gerekir.

  3- YÖNETMELİĞİN 13/1 MADDESİNDEKİ AMAÇ VE MAKSAT NEDİR?
  Yönetmeliğin 13/1-i maddesindeki hükümden maksadın,
  3.1- Bir denetim kuruluşunda ortak, yönetici veya denetçi sıfatıyla görev alan kişilerin bu dönem içinde sözleşme yapmak suretiyle kendi adlarına da denetim yapmalarını önlemek olduğu,
  3.2- Kendi adına denetim sözleşmesi yapan bir denetçinin, bir yıl süresince denetim kuruluşu bünyesinde yer almasını engellemek gibi bir amacın bulunmadığı,
  3.3- Kendi adına denetim sözleşmesi yapan bir denetçinin denetim kuruluşlarının ortağı veya yöneticisi olmasının engellenmesinin, kurumsallaşmayı olumsuz olarak etkileyeceği gibi kalite güvence sisteminin işleyişini de zayıflatacağı,
  3.4- Bu durumun, kendi adına bağımsız denetim faaliyetinde bulunan denetçilerin şirketleşerek kurumsal bir yapı içerisinde denetim hizmeti sunmalarının önünde ciddi bir engel teşkil edeceği, yönünde yapılan değerlendirmeler neticesinde;

  Kendi adına denetim sözleşmesi yapmış olan bir denetçinin, sonraki dönemlerde denetim faaliyetini yeni yetkilendirilecek bir denetim kuruluşu bünyesinde sürdürmek istemesi halinde, bu şirkette ortak veya yönetici olarak gösterilmesi durumunda; 

  4- DENETÇİ KENDİ ADINA YAPTIĞI DENETİM SÖZLEŞMELERİ NE ZAMAN BİLDİRMELİDİR?
  Denetçinin kendi adına yaptığı denetim sözleşmelerini, şirketin Bağımsız Denetim Kurulunca yetkilendirilmesinden önce imzalamış ve Bağımsız Denetim Kurumuna bildirmiş olması gerekir.

  5- DENETÇİ HANGİ DURUMLAR İÇİN TAAHHÜTTE BULUNUR?
  Denetçinin, söz konusu denetim sözleşmeleri kapsamındakiler hariç başka bir denetim faaliyetinde bulunmayacağı ve yeni bir denetim sözleşmesi imzalamayacağı hususunda taahhütte bulunması gerekir.

  6- ŞİRKET HANGİ HUSUSTA TAAHHÜTTE BULUNUR?
  Şirketin, kendi adına üstlendiği bağımsız denetim faaliyeti tamamlanana kadar denetçiye denetim kadrosunda yer vermeyeceği hususunda taahhütte bulunur.

  Kaynak: Resmi Gazete (16.02.2017-29981)

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here