7.5 C
Istanbul, TR
Pazar, 24 Mart 2019 22:41
Etiketler Ortak

Etiket: ortak

Bir meskene birden fazla kişinin ortak olması durumunda beyanname nasıl verilir?

  Bir meskene birden fazla kişinin ortak olması halinde beyanname nasıl verilir?   Şahıslardan her biri sadece kendi hissesine karşılık gelen kira gelirini beyan etmesi gerekir.           Kaynak: gib.gov.tr Yasal...

Kira geliri elde edip beyanname vermez veya eksik verirsem ne olur?

  Kira geliri elde edildiği halde beyanname verilmez veya eksik beyan edilirse ne olur?   Meskenlerde elde edilen kira gelirleri beyan edilmez veya eksik beyan edilirse, 2018...

Anonim şirketlerde hisse devri tescile tabi midir?

Anonim şirketin iki ortağı var. İkisi de tüzel kişilik ve tüzel kişiliklerden birisi yurt dışında yerleşik ortak. Yurt dışı ortak hisselerini aralarında yapmış oldukları...

Aktif büro sahibi bir Mali Müşavir, ortak olduğu LTD ve A.Ş.’de...

Aktif büro sahibi bir mali müşavir, ortak olduğu ltd ya da A.Ş.’de yönetim kurulu başkanı yada müdür olabilir mi? Aktif büro sahibi bir mali müşavir,...

SMMM şirketleri başka ticaret şirketlerine ortak olabilir mi?

…İki ortaklı Anonim şirket olarak mali müşavirlik faaliyetimizi sürdürüyoruz. Metal sektöründe faaliyette bulunan bir Limited şirketin hissesinin tamamını şirketimiz devir alarak ortak olabilir mi?...

İvazsız olarak miras yoluyla kalan şirket hisselerini alan kişi her hangi...

Tek ortaklı limited şirket ortağının vefatı ile mirasçılara intikal eden şirketin yeni ortakları, miras bırakanın da sözlü vasiyetine uygun olarak hisselerinin %30'unu mevcut şirket...

Hisseli kira gelirlerinde %5’lik indirim nasıl dağıtılır?

Kira geliri elde eden mükellef konuta 1/3 payında ortak ve diğer ortakla beraber çektikleri konut kredisi beraber ödüyorlar.  Faiz gideri hesabının yanında iktisap bedelinin...

Adi ortaklık nasıl sona erer?

Adi ortaklık nasıl sona erer?  Ortaklığın sona ermesi Sona erme sebepleri Genel olarak ortaklık, aşağıdaki durumlarda sona erer: Ortaklık sözleşmesinde öngörülen amacın gerçekleşmesi veya gerçekleşmesinin imkânsız...

Adi ortaklık ortaklarının sorumlulukları nedir?

Adi ortaklık ortaklarının sorumlulukları nedir? 1- Ortakların üçüncü kişilerle ilişkisi ve Temsil Kendi adına ve ortaklık hesabına bir üçüncü kişi ile işlemde bulunan ortak, bu...

Adi ortaklıktan çıkma nasıl olur?

Adi ortaklıktan çıkma nasıl olur? 1-Yeni ortak alımı ve alt katılım Ortaklığa, yeni bir ortak alınması, bütün ortakların rızasına bağlıdır. Ortaklardan biri tek taraflı olarak bir üçüncü...