Ana sayfa Vergi Müstahsil Makbuzu Nedir?

  Müstahsil Makbuzu Nedir?

  7273
  0

  1- MÜSTAHSİL MAKBUZU NEDİR?
  Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları malların bedelini ödedikleri sırada iki nüsha makbuz tanzim etmeye ve bunlardan birini imzalayarak satıcı çiftçiye vermeye ve diğerini ona imzalatarak almaya mecburdurlar.

  Mal tüccar veya çiftçi adına bir adamı veya mutavassıt tarafından alındığı takdirde makbuz bunlar tarafından tanzim ve imza olunur. Çiftçiden avans üzerine yapılan mubayaalarda, makbuz, malın teslimi sırasında verilir.

  2- MÜSTAHSİL MAKBUZU FATURA YERİNE GEÇER Mİ?
  Müstahsil makbuzunun tüccar veya alıcı çiftçi nezdinde kalan nüshası fatura yerine geçer.

  3- MÜSTAHSİL MAKBUZUNDA HANGİ BİLGİLER YER ALIR?
  Müstahsil makbuzunda en az aşağıda yazılı bilgiler bulunur;
  3.1- Makbuzun tarihi,

  3.2- Malı satın alan,
  3.2.1- Tüccar veya çiftçinin adı,
  3.2.2- Tüccar veya çiftçinin soyadı,
  3.2.3- Tüccar veya çiftçinin unvanı,
  3.2.4- Tüccar veya çiftçinin adresi,

  3.3- Malı satan çiftçinin
  3.3.1- Soyadı,
  3.3.2- Adı,
  3.3.3- İkametgâhı,
  3.3.4- Adresi,

  3.4- Satın alınan malın
  3.4.1- Cinsi,
  3.4.2- Miktarı,
  3.4.3- Bedeli,

  ***Bu maddede yazılı makbuzlar hiçbir resim ve harca tabi değildir.
  ***Müstahsil makbuzları seri ve sıra numarası dâhilinde teselsül ettirilir.

  Kaynak: Vergi Usul Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here